„Nic lepšího a dokonalejšího v současné době opravdu neexistuje,“ uvádí Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Skupiny ČEZ. „Nikdo v současné době nevyrábí turbínu či kotel s vyšší účinností než my máme plánované pro Tušimice nebo Prunéřov. To samé se týká nového odsíření.“


Čistá voda, čistý vzduch
Co se týče životního prostředí, budou obnovené zdroje splňovat všechny emisní limity a stropy, které budou platné od roku 2015.
Technologie je navíc navrhovaná tak, že bude bezodpadová. Veškerá voda bude dále využívána pro provoz v elektrárně. Pokud poteče ven, bude čistější, než tok, do kterého bude odváděna. Zbytky po spalování nebo odsíření budou přepracovány na stavební materiály určené k rekultivaci důlních prostorů.


Proč jenom obnova?
ČEZ v Tušimicích přistoupil pouze k rekonstrukci bloků, stejně to plánuje v elektrárněPrunéřov II. Třeba v elektrárně Ledvice vyroste zcela nový 660MW blok, v podmínkách Tušimic či Prunéřova je to ale nemyslitelné.
Když se totiž před několika lety připravovala koncepce obnovy a výstavby nových bloků uhelných elektráren Skupiny ČEZ, hned na začátku byly přijaty dvě důležité a podstatné zásady. „Tam, kde zásoba uhlí umožní provoz elektrárny více než čtyřicet let, půjdeme do výstavby nových zdrojů. A tam, kde má elektrárna zásoby uhlí jen na určitou dobu, jsme se rozhodli pro modernizaci. Zmodernizujeme ji, co nejvíc to půjde a moderní zařízení využijeme k tomu, aby se co nejefektivněji spotřebovala zásoba uhlí, co je k dispozici,“ přiblížil obě zásady Otakar Tuček.


Dojde uhlí, skončí elektrárny
Z lomu Libouš budou Severočeské doly zásobovat uhlím obě elektrárny ještě po dobu pětadvaceti let.
V praxi to znamená, že program obnovy Tušimic II a Prunéřova II je svázán s programem postupu těžby na sousedních dolech. Současně s elektrárnami dožije i lokalita lomu Libouš.
Severočeské doly proto předpokládají, že zásobování obou elektráren proběhne v rámci územních limitů a nebudou prolamovány. Pokud by se někdy zrušily, pro lokality Tušimice a Prunéřov by se nic nezměnilo.
„Nemůže nastat situace, že bude uhlí a nebude elektrárna či bude elektrárna a nebude uhlí. Obě životnosti se sladily a společně budeme žít po dobu 25-30 let. Pak to všichni zavřeme a budou tu jiné zdroje. ČEZ lokality samozřejmě neopustí, ale je nyní těžko odhadnout, jaké zdroje přijdou za 30 let,“ uzavřel ředitel Tuček.


EPRU: jednička skončí, dvojku obnoví
Obnova elektrárny Tušimice II. začala odstavením a demontáží dvou výrobních bloků 2. června 2007. Před dokončením je také projekt obnovy elektrárny Prunéřov II, jejíž výrobní parametry budou po modernizaci 3x 250 MW.
Provoz elektrárny Prunéřov I hodlá ČEZ ukončit na přelomu let 2015 a 2016. Elektrárnu Tušimice I odstavil již v roce 1998.