I když se již ve dvacátých letech minulého století ocitlo toto dílo na pokraji zániku, dnes opět slouží svému účelu. Od svého znovuzrození v roce 1994 až do 31. prosince 2007 dodala malá vodní elektrárna Želina do rozvodné sítě 31 913 MWh elektrické energie, což odpovídá úspoře 28 721 tun uhlí. Je tak smysluplným příspěvkem Skupiny ČEZ k ekologizaci výroby elektrické energie a ukázkou jejího kladného vztahu k obnovitelným zdrojům. U příležitosti stého výročí jednoho z nejstarších energetických a ekologických pamětníků výroby elektřiny v Čechách připravila Skupina ČEZ Den otevřených dveří malé vodní elektrárny Želina. Prohlédnout si ji bude možné 5. dubna od 10 do 15 hodin.