Projekt, jehož hlavním úkolem je zlepšit školní prospěch dětí, které mají ztížené životní podmínky, probíhá v Chomutově od loňského roku.
Dosud to ale vypadalo tak, že dobrovolníci docházeli přímo do rodin.
To se teď částečně změní, protože Člověk v tísni využil nabídky města Chomutova a pronajal si jednu ze čtyř obytných buněk na Dukelské.
Dobrovolníci, kteří spolupracují se školami doučovaných dětí, tam budou docházet pravidelně každé pondělí a ve středu.
Samotné doučování, kombinované s hrami a výlety, se tu rozeběhne od 3. září.
Člověk v tísni si buňku oficiálně od města převzal před letními prázdninami a od srpna se tu koordinátoři projektu s dětmi seznamují. „Rodiny jsme oslovili na informativní schůzce, která byla ve formě táboráku. Musím říct, že jsme se nesetkali s negativními ohlasy,“ říká koordinátora pro vzdělání Markéta Kubalová.
Dukelská se totiž stala předmětem neshod. Občanské sdružení Novum, které tam donedávna působilo, příchod Člověka v tísni do této lokality ostře kritizovalo.
„Zatím nám sem pravidelně dochází pět až deset dětí. Pokud jich bude víc, dokážeme se tomu přizpůsobit. Nikoho neodmítáme,“ poznamenala Stanislava Günterová z několikrát zmíněné organizace.
Za celý loňský rok se do projektu doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin zapojilo osmadvacet dobrovolníků a třiatřicet dětí z celého Chomutova. Po vzoru Dukelské by se pak stejné prostory měly objevit i na sídlištích. O tom, kdy by k tomu mohlo dojít, dosud nepadlo žádné rozhodnutí.