Vyhlídky na umístění jsou lepší než vypovídají čísla v pořadnících


„Drží si místo“


V Domově pro seniory na Písečné v Chomutově je místo pro 165 obyvatel a v evidenci se hromadí dalších přibližně 200 žádostí. To je ale jen orientační údaj. Zájemci si totiž mohou podat žádost hned do několika zařízení najednou a pak čekat, kde bude dřív volno. „Kdybychom se měli slepě řídit číslem v pořadníku, musel by se nechat postavit další domov pro seniory,“ uvedla zdejší manažerka kvality sociálních služeb Lenka Šulcová. „Penzisté si podají přihlášku, i když tu nemají v nejbližších letech zájem žít. Drží si tak místo na dobu, kdy ho budou potřebovat.“
Právě tento přístup sociální pracovníci také nejvíc doporučují.

Jirkov nabízí jako jediný službu v krizi


“Na podání žádosti je potřebné myslet včas a nenechávat to na poslední chvíli,“ upozornila i ředitelka jirkovského Městkého ústavu sociálních služeb Eva Šulcová. „Umístění by jinak mohlo být dlouhodobou záležitostí,“ varuje. Ve dvou budovách žije v Jirkově 260 seniorů. Evidováno je dalších 373 žádostí.
Jako jediní na okrese nabízejí od ledna 2008 deset lůžek takzvané odlehčovací služby. Pokud se některý senior ocitne v krizové situaci, dočasně tu může být ubytován, pokud je jasné, že se následně vrátí domů. „Využít je mohou například, když má dcera, pečující o maminku v seniorském věku, zlomenou ruku a nemůže se o ni po určitou dobu starat a v mnoha dalších případech,“ nastiňuje ředitelka.


Na ošetřovatelská lůžka je tlak


Nejrůžovější je situace v Kadani. Lůžek běžné denní péče je v nově vystavěném moderním zařízení sto a čeká se na ně v průměru pouze od 2 do 3 měsíců.
„Největší tlak máme na ošetřovatelská lůžka, kde může být čekací lhůta od půl do jednoho roku,“ upozornila ředitelka Lenka Raadová. „Přesně ale stanovit tuto dobu je, jako věštit z křišťálové koule, protože je uvolnění lůžek závislé na přirozeném koloběhu života. Na tom, kdy někdo zemře.“


Roli nehrají jen čísla


V kláštereckém domově pro seniory žije 115 obyvatel a v pořadníku jich je přihlášeno přibližně 130. Podle hospodářky Jany Kotkové ale nehrají hlavní roli výhradně čísla a umístění v pořadí. „Přihlížíme co nejcitlivěji k tomu, kdo k nám potřebuje kvůli zdravotnímu stavu nebo rodinnému zázemí,“ dodala. Stejnou zkušenost potvrdili i sociální pracovníci z ostatních zařízení.
Senioři obecně život v domově pro seniory odkládají. Průměrný věk těch na Chomutovsku je kolem 85 let.