Kopie menhirů, které byly při likvidaci skládky v roce 1996 nešťastně odvezeny spolu s odpady, zaujaly místo svých droužkovických předchůdců.

„Má to historickou hodnotu a je to pojítko s Evropou. Naznačovaly, že tu byla vazba na Irsko, lokalitu Francie a Německa, protože kameny vznikaly v jednom určitém období,“ říká autor replik, umělecký štukatér a droužkovický rodák Jan Pekař.


Původní menhiry byly devadesát a sto centimetrů vysoké. Jejich podobu se snažil autor kopií zachovat. Kulturní a historická hodnota bývalých, však nejde nahradit. „Měl jsem předlohu, podle které jsem je zhotovil. Nikdy však nebudou jako ty předešlé,“ říká autor Jan Pekař.


Přestože kultovní kameny nebyly tak velké jako jinde v Evropě, nesly v sobě poznatky o dřívějším osídlení. Otázkou je, zda nebyly součástí nějakého většího obětiště, nebo lunárního kalendáře.


Zlikvidované menhiry navíc byly vytvořeny ze slepence s křemennými peckami, který nebyl nikde v okolí. Přesná lokalita, odkud byl kámen dovezen, není známa. V literatuře se píše, že by měl být ze Žatecka. „Já osobně pochybuji, že by to bylo že Žatecka, protože tam jsou opuky. Myslím, že to bude někde tady odtud, od Ohře, podobný druh kamene se totiž nachází například ve Františkánském klášteře,“ míní zhotovitel nových menhir. Na kopie byly použity dva druhy pískovce, přivezené ze šachty Severočeských dolů.


Podle starosty je dobře, že se kameny vrátily na své místo, i když jako repliky. „Měli jsme je tu a přišli o ně takovým podivným způsobem. Když se to tady rekultivovalo, tak se na to zapomnělo. Nikdo tomu nevěnoval pozornost, protože tady byla divoká skládka města,“ sděluje starosta Droužkovic Milan Živný.


Obec má připraven plán, jak seznámit s kulturní památkou i turisty. „Mám už připravenou desku, která bude popisovat vývoj a popisovat menhiry. Ta bude stát přímo u menhirů. Chceme udělat i nějaké směrovky, které by sem turisty či projíždějící lidi přilákaly,“ popisuje starosta.


V České republice je menhirů několik. Nejznámější je takzvaný Zkamenělý pastýř na Slánsku. Droužkovické monolity měly navíc svůj primát. Šlo o nejsevernější menhiry v České republice.


A co to vlastně menhir je? Menhir v keltštině znamená dlouhý kámen, hrubě opracovaný, svisle zapuštěný do země. Dosud nebyl objasněn jejich přesný účel. Podle znalců mohl sloužit jako kultovní předmět nebo se využívat k astronomickým účelům.