Jirkov rozděluje téměř vyváženě


V Jirkově se dávají příspěvky jak na činnost, tak na konkrétní projekty. Letos Jirkov rozdělí 3 764 000 korun.


Z rozpočtu tak půjde 1,6 milionu korun jedenácti vybraným sportovním klubům, které mají velkou členskou základnu. Dalších 300 tisíc je každoroční příspěvek na opravu a rekonstrukci vybraného sportovního klubu.


Ani kultura nepříjde zkrátka. Jirkov dotuje místní kino 344 tisíci korunami, kulturní dům 300 tisíci a galerii 120 tisíci.
Mimo těchto příspěvků ještě město vyčlenilo 1,1 milionu korun na příspěvky neziskovým organizacím, mezi které spadají, jak sportovní, tak kulturní spolky.

Kadaň podporuje kulturní akce


Kadaň letos ze svého rozpočtu vyčlenila na kulturu 11 000 000 korun. „V podstatě to je na všechny velké akce. Jako příklad lze uvést Císařský den, Vinobraní, Masopust nebo Advent. K tomu patří i výlep plakátů,“ vysvětluje vedoucí odboru školství a kultury města Kadaně Petr Hybner. Dále sem spadají akce v Orfeu nebo v kulturním domě a mzdy zaměstnanců Františkánského kláštera a energie. Opravy kulturních památek v této částce nejsou zahrnuty.


Do sportu šlo loni 27,5 milionu korun. „Byla v tom zahrnuta údržba sportovišť, stavba cyklotrialového hřiště ,cyklostezky a energie. Jen na zimák a koupaliště to je pět milionů. Loni se také kupovala rolba,“ vysvětluje Petr Hybner.


Kolik to bude letos nejde přesně určit, protože všichni žádají o dotace EU a od toho se budou odvíjet dotace města. „Samotné příspěvky organizacím byly loni kolem pěti až pěti a půl milionu. Tato částka je každý rok přibližně stejná,“ informuje Petr Hybner.


V Klášterci hraje prim sport


V rozpočtu Klášterce nad Ohří je na rok 2008 vyčleněno na granty zájmovým organizacím a občanským sdružením celkem 4 miliony korun. Ke včerejšímu dni bylo již rozděleno 3,84 milionu korun. Z toho na kulturu šlo 140 tisíc, na sport 3 200 000 a na ostatní (Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Svaz chovatelů, Občanské sdružení Světlo Kadaň apod.) 480 000“ oznámila vedoucí ekonomického odboru města Veronika Dlouhá.


Ve srovnání s předešlými lety se příspěvky stále pomalu navyšují, ale poměr rozdělení peněz kultura versus sport zůstává přibližně stejný.


Vejprty věnují více peněz kultuře


Peníze, které vyčlenilo vedení města ze svého rozpočtu na kulturu, jsou použity na Kino, Kulturně společenské středisko, zachování a obnovu kulturních památek, výrobu místních novin a na centrum volného času. Celkem se jedná o 5 269 000 korun.


Na podporu sportu to je několikanásobně méně. Město vyčlenilo pouze 588 000. Z těchto peněz se spravuje budova TJ Slovanu, která patří městu. Dále jdou peníze na činnost klubů a podporu sportovců. Jsou to například tenisté, oddíl ping pongu nebo cyklista, který reprezentuje město.


„Jde o schválený rozpočet, během roku se může ještě navýšit,“ říká vedoucí ekonomického odboru města Štěpánka Vlasáková. Loni byly příspěvky ještě o něco nižší. „Zvýšily se totiž náklady na energie a vzrostlo i DPH. Příspěvky na samotnou činnost, jsou každý rok přibližně stejné,“ dodává Štěpánka Vlasáková.