S pondělní stávkou učitelů bude většina škol i družin zavřená


Na dotaz Deníku, zda mají „domečky“ pro děti vymyšlený náhradní program, nebo jsou alespoň ochotni poskytnout azyl, většina z nich zareagovala pružně a přislíbila pomoc.


„Přiznávám, že stávka jde tak trochu okolo nás,“ uvedl ředitel chomutovského Domu dětí a mládeže Milan Märc. „Když tak ale přemýšlím, proč bychom neotevřeli tělocvičnu a posilovnu navíc,“ uzavřel. Rodiče, kteří nemají zajištěný program pro své děti, sem mohou nasměrovat své děti v čase od 8 do 18 hodin. „Mohou si tu zahrát stolní tenis, fotbálek a jiné hry,“ nastínil ředitel. Místo je tu pro přibližně 40 školáků, oběd se ale nepodává.


Podobně vstřícná odpověď zazněla i z jirkovského DDM Paraplíčko.


„Zatím jsme neuvažovali o zvláštním programu pro děti, nebude ale problém je zabavit,“ přislíbila zdejší ředitelka Zdeňka Bolomská. Jak dodala, místa se najdou spíše pro jednotlivé děti, které by jinak musely trávit čas například samy doma, nebo s rodiči v práci.


„Ředitelé škol se na nás sice neobrátili, abychom pomohli s programem pro děti, jednotlivcům ale můžeme poskytnout azyl,“ uvedla také ředitelka kláštereckého DDM Volňásek Andrea Mokrišová. „Program dětem vytvoříme, jen ať si vezmou svačiny s sebou,“ vzkázala.


Kadaňský DDM Šuplík je jediným na okrese, který se rozhodl vstoupit také do stávky učitelů.


„Jak jinak by rodiče stav našeho školství zabolel, než když se jich to přímo dotkne,“ zmínil ředitel Jiří Štěrba. Děti nebudou moci na kroužky ani odpoledne, mohou se ale zúčastnit slavnostního otevření hřiště, které je součástí areálu.

Kde stávkují a jak?


Chomutov:


ZŠ 17.listopadu – počet stávkujících 78,26 % – provoz školy a školní družiny nezajištěn, jídelna v provozu; ZŠ Zahradní – stávkuje – nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ; ZŠ Na Příkopech – většina zaměstnanců se připojí ke stávce – provoz školy a školní družiny nezajištěn, školní jídelna v provozu; ZŠ Kadaňská – nestávkují – provoz zajištěn; ZŠ Písečná – většina zaměstnanců se připojí ke stávce – připraven náhradní program pro děti, které přijdou do školy; ZŠ Hornická – do stávky vstupují všichni – nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ; ZŠ Školní – nestávkují – provoz zajištěn; ZŠ Havlíčkova – většina zaměstnanců se připojí ke stávce – nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ; ZŠ Ak.Heyrovského – zaměstnacni stávku podpoří – provoz zajištěn; ZŠ Březenecká – do stávky vstupují všichni – nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ; Speciální škola a MŠ Palachova – nestávkují – provoz zajištěn; ZUŠ nám.T.G.M. – ke stávce se připojí menšina zaměstnanců – provoz zajištěn; MŠ Šafaříkova (všechny MŠ) – zaměstnanci stávku podpoří – provoz zajištěn.

Jirkov:


ZŠ Budovatelů - stávkují, zavřeno; ZŠ Studentská - zavřeno; ZŠ Nerudova - zavřeno; ZŠ Krušnohorská - zavřeno; ZŠ praktická - Mostecká- nestávkuje, provoz zajištěn; ZUŠ Chomutovská - nestávkují- otevřeno; MŠ- nestávkují

Kadaň:


ZŠ Školní - stávkuje – škola zavřena; ZŠ Pionýrů - stávkují, škola zavřena (1. stupeň je ve škole v přírodě- o děti je postaráno); ZŠ Chomutovská - škola zavřena; ZŠ při nemocnici - Chomutovská- zavřena; Zš Na Podlesí - zavřena; ZUŠ Klementa Slavického - škola nestávkuje, provoz zajištěn; Mateřské školy - nestávkují

Klášterec:


ZŠ Školní - nejde do stávky (normální provoz); ZŠ Krátká - zavřena; ZŠ Petlerská - zavřena; ZŠ Praktická - Havlíčkova - nejde do stávky; ZUŠ- jde do stávky, vyučování v odpoledních hodinách - výuky se nedotkne (postupové zkoušky byly přeloženy); MŠ - nejdou do stávky