Výchova dětí je na prvním místě
Hlavním cílem ředitelky domova bylo zaměřit se více na výchovu dětí. „Spíše jsme se zaměřili na cíle výchovy podle individuálních potřeb dítěte. Vytvořili jsme novou metodiku hodnocení plnění výchovných cílů,“ říká Jitka Pojmanová.
Další změnou je například hospodaření v rodinných skupinách. „Dřív to fungovalo tak, že si každý přišel pro peníze, jak potřeboval,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Petra Petreková. „Teď každá rodinná skupina dostane peníze na celý měsíc, které zahrnují částku na kapesné, na vaření, na ošacení a drobné nákupy skupiny. S touto částkou musí hospodařit, aby děti viděly i to, jak peníze ubývají,“ přibližuje nově nastavený systém. Na rozpočtu rodiny se podílejí i děti.Ušetří-li si jeden měsíc , mohou si přilepšit měsíc další, protože ušetřené peníze si skupina nechává. Podle ředitelky je to nyní blíže k běžnému životu v normální rodině.
Od nástupu nové ředitelky se vytvořil prostor pro divadelní a výtvarný kroužek, aby děti měly kde zkoušet. Místnost slouží i jako čítárna. Od září se chtějí ve skupince s nejmenšími dětmi, do tří do sedmi let, zaměřit na celkový rozvoj dovedností a schopností dětí. Chceme pracovat Metodou dobrého startu, posilovat emoční inteligenci dětí, pozitivní vnímání.


Vychovávají se i vychovatelé


Tak, jak ředitelka při svém nástupu slibovala, zaměřila se také na další vzdělávání svých kolegů. „Někteří vychovatelé chodili do Střediska služeb školám pana Šobáně na odborné přednášky. Pedagog volného času a vychovatel skupiny nejstarších chlapců, absolvovali psychosociální výcvik v rámci šestidenního kurzu,“ informuje ředitelka.


Stranou nejde ani okolí domova


Během tří měsíců již začali v dětském domově pracovat na obnově zahrady. „Zatím to jde pomaličku, ale snažíme se o úpravy vlastními silami a za podpory některých sponzorů,“ řekla Pojmanová. V současné době se v domově řeší následky podmáčených budov. „ V červnu proběhla jednání na investičním oddělení Ústeckého kraje. Velmi se snaží naší situaci co nejlépe vyřešit,“ informuje Pojmanová. Připravují projekt na multifunkční hřiště. Zatím si aspoň natřeli brány, natáhli sítě a natřeli tyče na volejbal. „Přes léto začneme budovat přístřešek na dřevo, pořádné ohniště a grilování a sezení venku,“ nastiňuje nejbližší plány ředitelka.


Z domova budou mít kam jít


Dětský domov dokonce začal jednat s městem o takzvaných bytech na půli cesty a další jednání by měla následovat. „Chtěli bychom vytvořit komunitní bydlení. Nechtěli bychom děti hned opouštět a nevědět jak si vedou. Rádi bychom jim v začátcích, kdy dostanou práci a mají se o sebe začít starat, ještě rok nebo dva byli na blízku,“ přibližuje ředitelka.
Děti z domova se už také chystají spolu se svými tetami na jednu z největších akcí. Domov již připravil projekt na Můj koncert a město na něj přispělo padesáti tisíci, sponzorské dary daly již i další firmy.
Dětský domov neustále prochází vývojem, neboť každý ze tří ředitelů od roku 1993, kteří zde byli, vnesl do domova něco svého a zároveň nového. „Bývalý ředitel se zaměřil spíše na image dětského domova a jeho postavení ve společnosti, paní ředitelka se soustřeďuje na individuální potřeby dětí. Každý byl zaměřený na jiné priority a každý měl svůj způsob řízení lidí,¨ říká Petreková. „Ten kdo se snaží dělat svojí práci poctivě, tak se pro něj nic nezměnilo,“ dodává.
Nyní se dětský domov připravuje, aby mohl od září zahájit opět nový školní rok. „Takže malujeme, opravujeme, stěhujeme, budujeme, připravujeme a těšíme se na dovolenou“ dodává Pojmanová.