Stavba nové cyklostezky naváže u Prvního mlýna na starou stezku a nová trasa potom povede střídavě po obou stranách potoka přes mosty a bude končit u Druhého mlýna.


Stezka bude tři metry široká se živičným povrchem a budou ji moct využívat jak pěší, tak i cyklisté.


Vzhledem k tomu, že terén je tu velmi zmokřelý, postaví město trasu z několika konstrukčních vrstev.


S výstavbou nového úseku cyklostezky se také rozšíří most za Prvním mlýnem. Další novinkou bude vybudování parkoviště u Prvního mlýna pro patnáct automobilů.


Chomutov získal na stavbu dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši šest a půl milionu korun. Nyní radnice připravuje výběrové řízení na firmu, která vše zmíněné postaví.