Dveře ČVUT se studentům otevřely dvakrát. Poprvé v deset hodin a podruhé od půl dvanácté. Zájemci o studium byli uvedeni do jedné z učeben, kde jim zástupci školy promítli prezentaci. Díky ní se studenti dozvěděli, proč studovat právě na strojní fakultě ČVUT v Chomutově, jaké předměty je v rámci studia čekají, jaké varianty studia mohou zvolit. Prezentace jim také názorně ukázala jaké je uplatnění studentů strojní fakulty v porovnání s jinými školami a na jaké výplaty se mohou absolventi těšit.


Podle Petra Zuny, proděkana pro vnější vztahy a zahraničí, si firmy, které zaměstnávají absolventy ČVUT, nejvíce cení výborných technických znalostí. Problém však mívají se samostatným vystupováním a vystupováním v cizím jazyce. „Cílem školy proto je aby studenti aspoň jeden semestr strávili v zahraničí,“ ukázal směr, kterým chce škola jít, Petr Zuna.


Možnosti prohlédnout si učebny využila jen hrstka studentů. „Většina lidí měla volno ve škole, takže si ho chtěla užít. Navíc na středních školách je vybavenost učeben velmi dobrá. Počítačová učebna a projektor by studenty moc nezajímaly,“ vysvětil s úsměvem další zástupce ČVUT, Jiří Řezníček.
A co samotní studenti? „Strojírenství není asi obor pro mě. Škola ČVUT se mi však líbí, půjdu na elektrotechnický obor do Prahy,“ řekl Josef Černý z Klášterce. Některé studenty však prezentace školy zaujala více. „ Já bych sem možná i šel, je to blízko a bez přijímaček. Přihlášku si určitě podám.

Problém by byl dál s dojížděním do Prahy po prvním ročníku. Den k něčemu byl, dozvěděl jsem se víc o předmětech a oborech, říká Ladislav Kareš z Chomutova.
Pro zájemce o studium je důležité datum 30.4. 2008, do kdy se musejí odevzdat přihlášky. K přijetí stačí doplnit potvrzení o zaplacení poplatků a donést kopii maturitního vysvědčení. Mohou se přihlásit na bakalářský nebo na magisterský program.