Za poslední rok a čtvrt poradnu využilo kolem pětadvaceti lidí, z nichž přibližně třetina zájemců ji využívá dlouhodobě. „Nejčastěji sem docházejí klienti z bývalého Sovětského svazu. To znamená Ukrajinci, Moldavci, Čečenci, nebo lidé z Kazachstánu. To je asi osmdesát pět procent, zbytek jsou lidé z afrických zemí,“ popisuje zájem cizinců poradce Štěpán Bolf.


Cizinci zde mohou najít pomoc a získat různé informace či rady, které jim pomohou v běžných životních situacích, ve kterých si ne vždy musí vědět rady.

„Dost často pomáháme při kontaktu s úřady, ať už se jedná o sociální zabezpečení, pobytový status, vzdělávání nebo zdravotní péči,“ vysvětluje poradce.


Častou a důležitou součástí poradenské práce je asistence při hledání práce. Poradna spolupracuje s Úřadem práce, pomáhá zajistit nostrifikaci, to znamená uznání dosaženého vzdělání ze země původu, ale dokáže také zprostředkovat první kontakt se zaměstnavatelem. „Když za námi přijde klient, že má nějakou nabídku práce, ale má obavu z prvního kontaktu se zaměstnavatelem, tak my s ním ten první krok uděláme. Zaměstnavateli vysvětlíme, že znalost cizího jazyka pro něj může být i výhoda,“ říká Štěpán Bolf.


Kromě zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, pomáhá poradna cizincům i s kontaktem s úřady. Sociální pracovníci, pomůžou vysvětlit, jak úřady fungují, pomohou vyplnit formuláře, nebo dokonce s cizincem na úřad zajdou. „Stalo se, když tu byla kolegyně, že zavřela poradnu a šla s tím člověkem na úřad. Tehdy šlo o problém s výplatou sociálních dávek,“ vzpomíná sociální pracovník.

S čím centrum pomáhá?


•Pobytový status
•Bydlení
•Práce
•Vzdělávání
•Sociální zabezpečení
•Zdravotní péče
•Rodina (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny)
•Získání občanství ČR
•Zprostředkování dalších služeb


Když někdo z klientů poradny projeví velký zájem, má šanci, že bude zařazen do některých z celorepublikových projektů. Může tak zdarma získat lekce českého jazyka a má možnost využít služby personální agentury, která mu poradí, jaké zaměstnání je pro něj nejvhodnější.


Nejlepším příkladem úspěšné práce poradny je příběh ženy, která pochází z Ukrajiny. „Jedná se o klientku, která se díky tomu, že po ukončení mateřské přišla k nám, stala klientkou jednoho z našich integračních programů. Absolvovala kurzy češtiny a získala větší sebevědomí při hledání práce, kterou si pak našla sama“ vzpomíná Bolf.


Poradna má poměrně široký regionální dosah. „Měl jsem tady klienty z Chomutova, Kadaně, Klášterce a byli tady i zájemci o poradenství z Karlových Varů,“ říká potěšeně Štěpán Bolf. Nejbližší podobná poradna je totiž až v Ústí nad Labem nebo v Praze.


Poradna, která vznikla díky spolupráci společnosti EDOST s občanským sdružením Centrum pro integraci cizinců, sídlí v areálu Technologického parku Chomutov, v Cihlářské ulici, v prostorách vzdělávací společnosti EDOST. Funguje již od podzimu roku 2005, po určité době byl ale provoz přerušen. Od začátku roku 2007 znovu nabízí své služby. Dveře cizincům s dlouhodobým pobytem či azylantům jsou otevřené každou poslední středu v měsíci od 10:30 do 14: 30.