Na Chomutovsku si za první pololetí řeklo své ano dvě stě padesát pět párů. Jen sedm z nich složilo svůj slib před Bohem.
Církevních sňatků ubývá
Ve srovnání s předešlými lety počet církevních sňatků rapidně klesl a zájem se nezvyšuje. V římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově se letos před Bohem oddaly jen tři páry. Za celý loňský rok jich bylo pět. „Svateb je poměrně tolik, kolik je na farnosti mladých,“ říká kaplan římskokatolické farnosti v Chomutově Radim Vondráček. Podobně je tomu i v Apoštolské církvi. „Uzavíráme hlavně svatby našich členů. Občas požádá i někdo jiný, ale to jen výjimečně,“ říká pastor Apoštolské církve David Bubik. Ta oddá ročně kolem tří párů.
Sám kaplan Vondráček uznává, že církevní sňatky již tolik netáhnou. „V poměru k dřívější době je jich opravdu méně. Když to například srovnám s dobou před a po válce, je to velký rozdíl,“ míní kaplan Vondráček. „Proč tomu tak je, je na delší vyprávění,“ dodává.
Podle pastora Bubika je vývoj v Apoštolské církvi o něco příznivější. „U nás počet svateb neklesá. Spíše bych řekl, že se počty zvedají, s tím, jak roste počet členů,“ tvrdí.
Matriky však mluví jasně. Do konce letošního června se vzalo dvě stě šedesát dva párů. Pouze sedm jich uzavřelo sňatek ztvrzený Bohem. Loni byl poměr podobný. Za celý rok se stali manželé z sedmi set šedesáti tří párů, ale pouze osmnáct párů nyní žije ve svazku církevním.
Musí splňovat více podmínek
Mnoho lidí zřejmě odradí podmínky, které musí ti, co chtějí vstoupit do manželského svazku schváleného Bohem, splňovat. Kromě právních podmínek České republiky, jsou tu i další předpoklady. „Musí být pokřtění, musí žít s Bohem a musí to být na jejich životě znát,“ vypočítává nejzákladnější kaplan Vondráček. „Dále pak nesmí odmítat děti, nesmí být nevěrní a hlavně, sňatek je nerozlučný,“ popisuje další podmínky.
Jak je to ale po svatbě, když manželé zjistí, že spolu nemohou žít? „Od toho je příprava před sňatkem,“ říká téměř striktně kaplan. „Je možné požádat o rozluku, ale už se pak nesmí znovu oddat,“ uvádí jedno z možných řešení. Pokud se ale zjistí, že jeden z manželů, něco před svatbou zatajil, například psychickou nemoc nebo neplodnost, může se podle kaplana stát sňatek neplatným a pak mohou požádat Boha o nový svazek.
Svatba před Bohem moderně
Církevní svatba však nemusí být jen v kostele. Římskokatolická církev, která sídlí v Chomutově, nejčastěji oddává páry v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Apoštolská církev nejčastěji stvrzuje sňatky ve své církevní budově v Cihlářské ulici. Možné jsou i jiná místa. „Měli jsme například svatbu na zahradě u Červeného hrádku. Možné je to téměř kdekoli,“ sděluje pastor Bubik. Církevní sňatky se tak mohou téměř vyrovnat těm občanským, kdy převládá zájem o netradičná obřad