V Sušanech u Strupčic chová Pavel Vlasák ve svých staveních u návsi asi tři stovky prasat. Obyvatelé i sousedé si stěžují na silný zápach hnoje a močůvky, který je obtěžuje a podle jejich slov jim často nedovoluje ani otevřít okna.


Stížnost podali už poněkolikáté, ovšem obec Strupčice, pod kterou Sušany spadají, s problémem nemůže nic dělat. Na farmě se střídají různé komise a inspekce, nikdy však neshledaly pochybení.


Stejně tomu tak i nyní.

„Z našeho pohledu, hodnotíme veterinární péči, nebylo zjištěno pochybení,“ uvedl Jaroslav Jirásek z chomutovského inspektorátu krajské veterinární správy. Neprokázalo se ani znečišťování sušanského potoka, do kterého měl podle sousedů Pavel Vlasák vypouštět močůvku. „Kontrolou místa pod objektem pana Vlasáka nebyl zjištěn únik močky z chovu prasat ani znečištění vody způsobené nedovoleným vypouštěním odpadních vod z hospodářského areálu,“ uvedl za odbor životního prostředí tiskový mluvčí Chomutova Tomáš Branda.


Kauza pokračuje dále, šetří ji další instituce. „Zatím se to řeší. Za vesnicí je pole, kde je obrovské množství hnoje´, nakládání s ním je neodpovídající,“ říká starosta Strupčic Luděk Pěnkava.


Po návštěvách různých inspekcí se situace částečně změnila. „Zdroj zápachu, zbytky prasečích vnitřností, byl zahrnut hlínou, hnůj rozházen po poli. Po tomto zásahu se situace trochu zlepšila,“ řekl starosta. Podle něho se musí najít taková cesta, aby Vlasákův podnikatelský záměr neobtěžoval lidi v okolí.


Majitel chovu prasat tvrdí, že na vsi se prasata chovala vždy, a že zápach není tak hrozný, jak jej líčí sousedé.