Demografické křivky mluví jasně. Studentů prvních ročníků středních škol bude v nejbližších letech ubývat.

„Pro tento nastávající rok je ještě pokles malinký, ale do dalších let to bude horší,“ tvrdí ředitel Střední školy energetické a stavební v Chomutově Jan Mareš.


Už nyní se mnohé školy snaží dopředu studenty nalákat. „Pustili jsme se do náboru i s pomocí firem,“ poukazuje na jedno z řešení Mareš. Přesto škola nebude mít v září zcela naplněné třídy. „Máme nějaká volná místa, ale aby to byl úplný propadák, to se říct nedá,“ komentuje počet přijatých žáků ředitel střední energetické a stavební.


V letošním roce otevírá klášterecké gymnázium a střední odborná škola tři obory po třech třídách s třiceti žáky. Má tedy plný stav. Přesto úbytek studentů také pociťuje. „Úbytek určitě je. Jak dlouho potrvá, záleží na demografických křivkách. Poslední roky je to mínus pět až deset žáků,“ konstatuje ředitel Gymnázia a střední odborné školy v Klášterci nad Ohří Jiří Jedlička.


Problémy očekávají také ve zdravotnické škole. Letos naplnili dvě třídy. Stanovili si dokonce počet na dvacet osm, ale už teď mají v obou třídách třicet studentů. „Zatím tedy nemáme žádný problém, ale do budoucna se ho obáváme. Demografická křivka klesá,“ tvrdí ředitelka střední zdravotnické školy v Chomutově Soňa Valušková.


Téměř všichni vedoucí dotázaných škol tvrdí, že počty žáků trápí každou školu. Některé již začínají dopředu vymýšlet co a jak. Technické školy navíc sužují předsudky. „Některé obory, jako například zámečník, jsou tradičně chápány tak, že jsou určeny jen pro chlapce. To je další bariéra,“ poukazuje na další z problémů ředitel Jan Mareš. „Nepamatuji se, že by tady kdy byla nějaká dívka v oboru zedník,“ uvádí příklad.


Podle ředitele střední integrované školy se musí začít plánovat a nemyslet, že trh všechno vyřeší sám. Boj o žáky se totiž může odrazit i na množství znalostí studentů. Školy sleví z nároků na studenty jen proto, aby si je udržely. „Jestliže začnete bojovat a přetahovat o žáky, musí se to někde projevit,“ říká přesvědčeně Mareš.


Menší počet studentů ve třídě však může přinést i své plusy. Učitelé se mají šanci věnovat se studentům více individuálně. Problémem pak zůstává ekonomická stránka. „Žáci snad mohou očekávat příznivé změny v pojetí středoškolského vzdělávání zajištěné školními vzdělávacími programy, možnosti stáží a praxí přímo v podnicích a firmách v případě, že zvolili technické obory vzdělání, stejně jako značný zájem trhu práce o ně jako potenciální pracovní sílu,“ říká vicehejtman Ústeckého kraje Radek Vonka.


Během posledních čtyř let ubyly na Chomutovsku tři třídy prváků. Tento rok je na tom Chomutovsko asi nejhůř. Do středních škol přijde v září o téměř čtyřicet studentů méně. V jedné škole by to znamenalo zavření jedné až dvou tříd.