Stoupající počty pohřbů bez obřadu a za co možná nejmenší náklady. To je trend, který zaznamenávají pohřební služby na Chomutovsku. Pohřby se vším všudy chtějí většinou už jen Romové.
Podle průzkumu Deníku podíl pohřbů bez obřadu tvoří z celkového počtu zhruba čtyřicet pět procent. V některých pohřebních službách jej dokonce odhadují na šedesát procent. Přitom za minulého režimu byl tento způsob rozloučení se zesnulým prakticky neznámým a i v zemích západní Evropy jde spíše o vzácnost.
„Důvodem jsou samozřejmě peníze,“ říká zaměstnankyně pohřební služby Pontus Lucie Křížová. „Pohřeb s obřadem je o polovinu dražší,“ vysvětluje. Podle ní zájem o nejlevnější typ pohřbu zřejmě ještě poroste s přelomem roku, protože se hovoří o odebrání pohřebného.
Na Chomutovsku přijde nejlevnější způsob pochování zesnulého zhruba na osm tisíc korun. Mezi jednotlivými pohřebními službami jsou sice rozdíly, ale ty se pohybují v řádech několika málo stokorun. Pohřeb s obřadem pak přijde v průměru na dvanáct tisíc a více.
Dobrými zákazníky v tomto „byznysu“ jsou Romové, což nám potvrdili hned v několika na sobě nezávislých firmách zabývajících se pohřebnictvím. Romové jsou totiž schopni za rozloučení se svým blízkým zaplatit dvacet a více tisíc korun. Většinou se jedná o takzvané pohřby do země, které jsou na severu Čech spíše výjimkou.
„Je to dané vztahem k náboženství. Například kolegové na jižní Moravě mají těchto pohřbů daleko více než my. Tamní lidé jsou více věřící,“ vysvětluje Stanislav Drexler z Pohřební služby Technických služeb města Chomutova.
Chomutovsko samotné patří s výší cen pohřbů spíše k levnějším oblastem. Není proto výjimkou, že zdejší pohřební služby vyhledávají zákazníci z Německa, Prahy nebo i ze sousedního Mostu.