Od nováčka po zkušeného dealera


Sehnat drogu není ani v našem okrese velký problém. Když chce někdo zkusit „zakázané ovoce“, stačí si vyhlédnout někoho, o kom ví, že drogy užívá. Z toho se stane jakýsi prostředník mezi výrobcem a novým zájemcem. Nováček výrobce jen tak hned nepozná. Je totiž v takzvané zkušební době, kdy se zjišťuje co je zač a proč drogu vlastně chce. Ověření je o tom, aby nový, neznámý zájemce nepřivedl na stopu dealerů policii.


Teprve po delším čase, když už je nový zájemce vlastně „prokleplý“ dostává se k hlavnímu zdroji. Zde se může na výrobě podílet, nebo ji okoukat a začít s výrobou sám.


Marihuana a pervitin vede


Nejčastěji užívané drogy v našem okrese jsou marihuana a pervitin. Marihuana je z drog nejlépe dostupná a zájem o ní projevuje více mladistvých. „Grip“, to znamená pytlík trávy, se pohybuje mezi dvě stě až tři sta korunami. Odrůda marihuany, takzvaný „Skank“, který má větší účinky a je při menším množství dražší, se dá pořídit za 250 Kč za jeden gram.


Další nejvíce užívanou drogou je pervitin, který v poslední době podražil z důvodu zdražení léku Modafen, který se při výrobě užívá. Půl gramu se prodává za cenu 500 Kč, takzvaná „čára“, což je 0,1 gramu se cenově pohybuje kolem 100 Kč, podle výrobce.


Opiáty jen výjimečně


Opiátové drogy se na Chomutovsku objevují jen zřídka. Závislost na heroinu je častá spíše v okolních okresech. Cena heroinu za jeden gram se pohybuje mezi 400 až 500 Kč. Kokain se objevuje pouze ve velkých městech jako je Praha. Jeho cena je vysoká. Zatímco při užívání pervitinu dochází k závislosti psychické, kterou provází stavy nervozity a popudlivosti, u užívání heroinu dochází k závislosti fyzické. Ve stavech při abstinenčních příznacích mohou klienti podstoupit substituční léčbu naordinovanými léky, která se provádí v K centru v Mostě. Pokud je klient zralý na hospitalizaci v nemocnici, musí být léčen na detoxifikačním oddělení, které je v kraji pouze v Ústí nad Labem.


K–Centra


„Z celkového počtu klientů tvoří mladiství 4%ve věku mezi 15 až 18 lety a K centra navštíví většinou v doprovodu rodičů, když se problém nějakým způsobem zjistí,“ popisuje chod krizových center vedoucí K centra v Kadani Lucie Halousková. „Věkový průměr dospělých klientů tvoří nejčastěji lidé ve věkové kategorii 28 - 29 let,“ dodává.


Převážnou většinu tvoří muži nad ženami, přibližně je to 70% ku 30%.