Jelikož město již nebude vlastníkem majetku, ukončí mandátní smlouvy, které uzavřelo před třinácti lety se společnostmi Qark a Dospra a Chomutovská bytová si dodavatele služeb vybere sama.
“V rámci transparentnosti a vhodnosti proběhne výběr základních dodavatelů formou interního výběrového řízení. Akciová společnost se bude snažit získat finanční prostředky na opravy a rekonstrukce bytových domů z dotačních titulů jako například Panel, a podobné,“ uvedla Vaňhová.


A co znamená plánovaná změna pro správce bytů, který tak přijde v průměru o patnáct set nájemníků? „Staráme se o dalších několik tisíc bytů jiných společností. Samozřejmě i městské byty mají pro nás svou důležitost, proto se přihlásíme do výběrového řízení. Důvodem je ale i to, že jsou na nás lidé zvyklí. Poskytujeme občanům nadstandardní služby, které nenabízí všechny konkurenční společnosti,“ říká jednatel Qarku Milan Štefan
Právě vznikající společnost Chomutovská bytová bude mít centrum v ulici Křižíkova, v bývalé společnosti Chepa.