Kromě úseku Bítozeves- Postoloprty, se ŘSD zaměří také na R7 v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/27 Chomutov- Žatec- Most. Ta se znatelně odkloní od nynější trasy.


Nejvíce se nová silnice odchýlí od té současné v úseku od Lažan. Zde povede jihozápadně od Všehrd, Droužkovic a Spořic. Na západním okraji Chomutova se pak napojí na již postavenou novou silnici k německým hranicím.


Pokračovat ve výstavbě nové rychlostní silnice se bude i ve směru na Prahu. Konkrétně se bude stavět v úseku Bítozeves – Postoloprty, který naváže na dnes stavěné úseky silnice R7 u průmyslové zóny Triangle.


Silnice mezi křižovatkou u Bítozevsi do Postoloprt se bude stavět obdobným systémem, jako úsek na opačnou stranu kolem zóny Triangle. K současné silnici se přistaví severně další dva pruhy a také dvouproudová doprovodná komunikace II. třídy.


Každá rychlostní silnice a dálnice v ČR totiž musí mít souběžnou doprovodnou silnici.

„Vzhledem k tomu, že navržená trasa kopíruje v celém úseku stávající silnici I/7, byla navržena tak, aby bylo možné stavět po částech, za provozu na trase silnice I/7. Po vybudování doprovodné komunikace II/607 a nového jízdního pásu severně od stávající silnice I/7, na ně bude střídavě převedena doprava. Pak dojde k odstranění stávající silnice I/7, vybudování zbývajícího jízdního pásu a zprovoznění celého úseku v plné šíři.


Během výstavby tak bude doprava převáděna střídavě na doprovodnou komunikaci a na vybudovaný severní pás,“ uvádí se v dokumentaci ŘSD ke stavbě.


Úsek je dlouhý 3770 metrů, v jeho rámci dojde také k výstavbě mimoúrovňové křižovatky Postoloprty západ. Řidičům začne kompletně dostavěná silnice sloužit na konci roku 2010. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která úsek postaví. Měl by stát zhruba 600 milionů korun.


Obdobným systémem, že se k nynějším dvěma pruhům dostaví další dva, se bude R7 stavět také v případě obchvatů Postoloprt, Loun a Panenského Týnce. Na ostatních úsecích, mezi Louny a Panenským Týncem, se počítá s výstavbou nového čtyřpruhu s tím, že současná silnice bude využita jen částečně.