Od středy mají petici ve svých rukou někteří zahrádkáři a pár lidí z okolí, kteří se sami přihlásili. Do konce března ji budou nabízet občanům Chomutova k podpisu. Mimo to mohou Chomutováci, kteří se chtějí připojit k této podpisové akci, zhlédnout celé její znění v zahrádkářské prodejně v Nerudově ulici, v centru města.


Cílem petice už není jen to, aby zahrádky zůstaly zachovány.

„Chceme zabránit změně územního plánu a zároveň zbytečnému čerpání peněz z EU,“ říká předseda zahrádkářské kolonie Oldřich Vik. „Hlavním cílem je ale stále to, aby byly zachovány zahrádky,“ dodává.


V petici vytvořené zahrádkáři stvrdí lidé svým podpisem to, že nesouhlasí s částí připravovaného Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s pracovním názvem „Revitalizace areálu bývalých kasáren a přilehlého okolí“ v navrženém rozsahu.


Zahrádkáři a lidé podepsaní pod peticí tak nesouhlasí s vybudováním Kulturně– společenského centra s novým kinem za čtyřicet sedm milionů korun, ani s vybudováním Oddechového relaxačního centra za dvě stě osmdesát pět milionů korun. Ty mají vzniknout na místě bývalých kasáren. Proti jsou hlavně v případě Modernizace areálu Kamencového jezera s finančním objemem sto osmdesát dva milionu korun. Právě areál jezera a budované centrum okolo nového zimního stadionu, chce město do budoucna spojit v jeden rekreační komplex.


V petici je i návrh toho, s čím by podepsaní souhlasili. Podle autorů petice byla v roce 2006 pořízena projektová dokumentace na rekonstrukci východní části Kamencového jezera. Náklady na realizaci byly spočítány na sedmdesát milionů, místo sto osmdesáti dvou, a projekt je v souladu s územním plánem. To je řešení, které vidí signatáři petice jako schůdné.


Počet signatářů, bude znám na konci března. Jak vedení města s peticí naloží, se Deník pokusí zjistit po jejím odevzdání. Nedá se ale příliš předpokládat, že by město od svých stamilionových plánů ustoupilo.


Zahrádkaři z Kamencového jezera se pokoušejí bojovat proti vůli města i jinými prostředky. Někteří ze sto třiceti členů budou na město odevzdávat či posílat připomínky k návrhu změny územního plánu. Tuto možnost může každý využít do 21. března.