Systém nabízí několik služeb: b dálkové objednávání ke konkrétním úředním úkonům (registr silničních vozidel, vystavení cestovního dokladu)


- zpětné vyrozumění občana o provedeném úkonu (např. vystavení řidičských průkazů, cestovních dokladů, občanských průkazů)


-  SMS infocentrum (poskytování informací o termínech čištění komunikací a přistavování velkoobjemových kontejnerů)


-  Koncept Phone Book – umožňuje klientům dálkově si ověřit počet zapsaných bodů, zajistit si výpis z evidenční karty řidiče nového žáka autoškoly.