Pro obyvatele Březenecké by mělo být hodně zajímavé vybudování parkovacího domu. Lidé žijící v okolí KASSu budou určitě nadšeni, až proběhne jeho rekonstrukce.


Záměrem prvního projektu je vybudování parkovacího domu na sídlišti Březenecká. To je velmi důležitý krok, neboť parkovacích míst je zde nedostatek. Řidiči parkují i tam, kde to není povoleno. „Stavbou parkovacího domu by se problém vyřešil,“ říká tiskový mluvčí Luboš Mizun.

„Momentálně je na parkovišti kolem osmdesáti míst, parkovací dům by jich vytvořil dvě stě šedesát,“ dodává vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Petr Chytra.

Součástí plánu je i vybudování kruhového objezdu mezi ulicemi Březenecká a Pod Strážištěm. Zde by vznikl také nový vjezd do sídliště k bytovým domům a k novým parkovacím místům. Na celý záměr navazuje ještě konečná úprava zeleně v dotčeném území. Nový parkovací dům by měl vyrůst mezi experimenty v průběhu příštího roku a cena celého projektu je vypočítána na sto čtyřicet jedna milionů korun.

Rekonstrukce objektu KASS


V tomto případě je úmyslem komplexní rekonstrukce celého objektu KASS v Chomutově a odstranění architektonických bariér. V současnosti je objekt v nevyhovujícím stavu. To znamená, že není zajímavý ani pro místní obyvatele ani pro návštěvníky.


V rámci projektu proběhne jak úprava exteriéru budovy, tak především rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor. Hlavním cílem je zrekonstruovat budovy Kulturního a společenského střediska v Chomutově a tím vytvořit lepší podmínky pro kulturní vyžití obyvatel.


V objektu se navrhuje vytvořit nové prostory pro neziskové organizace, které působí v Chomutově. Všechny tyto akce jsou plánované zrealizovat v letech 2011 až 2012. Celková částka potřebná pro uskutečnění je padesát jedna milionů korun.

Propojení datové sítě


Vize je taková, že by se měly propojit různé instituce ve městě. Zejména pak ředitelství městské policie, které by se mělo v rámci dalších projektů přemístit do budovy bývalé mateřské školky Dřímovská. „Celkovým cílem je pak podpora vyváženého, harmonického a udržitelného regionu,“ uvádí Luboš Mizun.


Měly by se tedy on- line propojit organizace veřejné správy, což by přispělo ke zkvalitnění a zrychlení přenosu dat a následně by se zlepšily služby pro občany. Jednalo by se o datové propojení centra města se sídlištěm pomocí optických kabelů.V rámci projektu se nejspíš vytvoří i speciální software.


Tento plán by se měl začít plnit již v průběhu tohoto roku a ukončen bude nejpozději do konce roku příštího. Na všechno vybavení a realizaci bude zapotřebí 38 milionů.

IPRM = zkratka, která má přinést lepší život

- Pro to, aby se mohly čerpat dotace z Evropské unie je nutné vytvořit Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).


- V něm mají být obsaženy projekty, ve kterých se řeší nejpalčivější problémy města a které na sebe vzájemně navazují.


- V konečné fázi předkládá všechny projekty město, které je pak zodpovědné za jejich realizaci.


- Do příprav těchto projektů se však může zapojit i veřejnost. Je to šance pro každého, kdo uvažuje o vlastním projektu, který se týká IPRM.


- Ostatní lidé se mohou zapojit do vytváření IPRM, tím, že vyplní elektronický dotazník, který je na internetových stránkách města.


- Prozatím Chomutov zpracovává dva typy projektů. Prvním je Revitalizace sídlišť a druhým Revitalizace bývalých kasáren a přilehlého okolí, včetně Kamencového jezera.


- Cílem projektů je zvýšit kvalitu života ve městě.