Poprvé si také vezme velký úvěr – na investice si půjčí necelou půlmiliardu korun.


Rekordní rozpočet


Normálně se rozpočet města pohybuje v objemu okolo jedné miliardy. Teď se v něm ale projevily obrovské investice, které má Chomutov v plánu v areálu bývalých kasáren. Příští rok zimní stadion, v dalších letech potom letní stadion, společenské centrum, vodní park…


Zastupitelé už rozpočet v rekordním objemu schválili. Pro srovnání: druhé největší město okresu, dvacetitisícový Jirkov, hospodaří s rozpočtem asi pětkrát menším – cca 300 milionů.


První velký úvěr


Přestože na velkou část staveb získal magistrát dotaci (miliardu korun), část musí zaplatit ze svého. Navíc dotace získá až po dostavění, takže musí mít připravené „své“ peníze. Vezme si kvůli tomu úvěr ve výši 450 milionů korun, což je největší půjčka, jakou město v novodobé historii mělo. Nyní se dluh města pohybuje pouze v řádu jednotek milionů (půjčka z fondu životního prostředí na sanaci skládky).


Peníze městu půjčí rakouská společnost Dexia Kommunalkredit Bank. Její nabídce dali radní i zastupitelé přednost před Komerční bankou, která se do výběrového řízení přihlásila také.


Právě o tyto plány je chomutovský rozpočet na příští rok vyšší. Město navíc počítá, že do investic zapojí i své volné finanční prostředky, což představuje dalších 190 milionů korun. Jako rezerva pro projekty IPRM je tak v rozpočtu vyčleněno 640 milionů korun.


Město s úvěrem na investice počítalo už v loňském roce, i když s trochu menším – 250 milionů korun. Tehdy to bylo na podobné projekty, jen v rámci společného plánu s Mostem (VIP – Velký integrovaný projekt). Ze spolupráce ovšem sešlo a každé z měst vypracovalo vlastní projekty.