Během této mimořádné akce, kterou pro ně připravily Asociace pro handicap a Sportklub 80, si mohly zadovádět například v nafukovacích či motorových člunech. Někteří postižení se dokonce učili jezdit na kajaku. Podobná akce pro postižené je na Chomutovsku unikátní. K její výjimečnosti přispívá i to, že místní sportovní oddíl bude s handicapovanými spolupracovat i v průběhu roku. Umožní jim chodit na vodácké tréninky. Hrátky na Kamencovém jezeře se uskutečnily za finanční pomoci Ministerstva zdravotnictví ČR, města Chomutov a dalších.