Podle zástupců města byly některé podněty dobré.

„Bereme to v úvahu a doporučíme některé návrhy ke schválení. Rada města pak bude o změnách jednat na březnovém zasedání,“ říká tajemník Theodor Sojka. Je totiž potřeba nejdříve vyhodnotit výsledky celého systému a to zatím v únoru nemá smysl.


A co konkrétního z diskuze vzešlo? Město se bude zabývat například tím, zda platit za stání i o sobotách a nedělích, jako nyní, nebo nikoli. V úvahu vezme i zavedení celoplošné karty, zejména pro podnikatele. Taková karta by pak platila pro všechny zóny. Diskutovat se bude také o slevě roční abonentní karty. Pro rezidenty již ke zlevnění došlo.


Investičně se podle slibu T. Sojky bude řešit ulice Mjr. Šulce, kde se také musí platit, ale pořádná parkovací místa tu téměř nejsou.


Dalším problém, na který lidé často poukazují, je fakt, že auto musí vlastnit. Jinak kartu nedostanou, přestože v centru města bydlí. Město se odvolává na zákon o pozemních komunikacích, přesto požádá ještě jednou ministerstvo dopravy o výklad zákona a o stanovisko k tomuto problému.

Magistrát bude rovněž uvažovat o instalaci bezpečnostních kamer na odstavná parkoviště. Na některých místech již jsou, další se budou muset zahrnout do investic města.


Poslední věc, která bude brána v potaz, jsou žádosti o vydání karty obyvatelům hraničních ulic, které už nejsou zpoplatněné. Jako příklad lze uvést ulici Čechovu. Lidé, kteří tu bydlí, nemohou ve své ulici zaparkovat, protože parkovací místa využívají i lidé z přilehlých zpoplatněných ulic. A jinde nemohou zaparkovat, protože nemají nárok na parkovací kartu. „Vydání parkovacích karet bychom těmto zájemcům chtěli umožnit,“ říká Theodor Sojka.


Jisté je, že přes všechnu kritiku parkovací systém v centru města fungovat bude a obyvatelé Chomutova i jeho návštěvníci budou muset za parkování platit.


Na radnici přišlo ve čtvrtek téměř sto padesát občanů, kteří chtěli s vedením magistrátu diskutovat o novém parkovacím systému. Zasedací místnost byla zaplněná a lidé se tlačili dokonce i za dveřmi.

 

 

Co také zaznělo v diskuzi

Ze zákona nemusím na nikoho přepisovat vozidlo. Na plno věcí stačí plná moc, proč tady ne?“


„Co budou dělat dealeři a různí dovozci, kteří nejsou z Chomutova a potřebují na určitou dobu zaparkovat, aby mohly vyložit a naložit zboží a vyřídit potřebné věci?“


„Seženeme deset procent obyvatel, kteří se systémem nesouhlasí a uděláme referendum.“

„Parkování v centru města nás netrápí. Problém máme spíš na sídlištích.“

 

Tři nejčastější otázky lidí a odpovědi magistrátu

Proč se rozšiřuje zpoplatněné parkování?
Je to reakce na stížnosti občanů. Dále bylo třeba omezit dobu využívání parkovacích míst a zlikvidovat nepojízdná a nevyužívaná auta.


Kam jdou vybrané peníze?
Do fondu rozvoje dopravní infrastruktury města, z kterého se budou čerpat peníze na rozšíření parkovacích míst.


Proč nejsou garantovaná místa?
V jiných městech, kde lze zakoupit parkovacích místo, jsou parkovací kapacity rychle vyčerpány. Cena karty je také nesrovnatelně vyšší. Navíc je zde zapotřebí mnoho dopravních značek.


Další otázky i odpovědi na ně lze přečíst na oficiálních stánkách města Chomutov- http://www.chomutov-mesto.cz/ na úvodní stránce v sekci Město.