Vážená paní primátorko,


Demagogická a lživá prezentace Vašich názorů ve Vašich Chomutovských novinách, mě již nepřivádí k údivu, ale pouze k lítosti Vašeho postupu, jak "zatočit" s jiným názorem než máte Vy. Nebudu dlouze rozepisovat jak OPĚT obelháváte veřejnost, ale pouze se pozastavím nad tím, jak k tomuto zneužíváte Chomutovské noviny.

Ano jedná se opět o nedobrou smlouvu směnné transakce výměny zimního stadionu za zimní stadion a ještě k tomu zatáhnout do centra města další obchodní dům, nikoliv o to, že bychom nechtěli ( jak prezentujete ) zimní stadion. Ve Vašem článku v Chomutovských novinách sice popisujete, jak velmi se snažíte a my Vám hážeme klacky pod nohy, ale popravdě si přiznejte - pokud bychom zůstali pasivní vůči smlouvě, uskutečnila byste tuto komedii v kině Oko? Zajisté že ne! Dále pokud by se této komedie neúčastnila mládež ( mladí hokejisté, kteří tam byli hromadně dopraveni na Vaši výzvu !!! ) ve věkovém rozmezí 10 - 18 let tak by kino bylo poloprázdné. Píšete že Ing. Drlý nezískal důvěru, ale nenapíšete, že jste nás jako openenty vůbec na tuto komedii nepozvala jako hlavní hosty, ale pouze jsme tomuto přihlíželi z publika a tudíž jsme neměli možnost slušné obhajoby našeho názoru. Pokud jsem chtěl vysvětlit a obhájit náš postup, tak jste mi prostřednictvím moderátora, chtěla odebrat slovo.......

Ano táhněnme za jeden provaz, ale musí to začít u Vás. Navrhli jsme doplnit smlouvu o šest bodů, které by eliminovaly riziko a my bychom po doplnění těchto bodů smlouvu zajisté podpořili. Ale Vy jste byla ta, která se s námi o tom odmítla bavit. Není pravdou, že až nyní jsme proti smlouvě - nikoliv proti zimnímu stadionu, on byl již předchozí klub KSČM byl proti této smlouvě !!!

Myslím, že nemá cenu více se o tomto dohadovat, nejspíš tento email smažete a tím "vyřešíte" dalšího oponenta, ovšem mohu Vám za sebe slíbit, že i pokud se tato špatná smlouva naplní a transakce proběhne, tak já osobně budu celý postup výstavby důsledně sledovat a tím naplňovat náš volební program. Prostředky jaké k tomuto zvolíme už necháme vývoji situace, ale myslím, že bylo lepší se dohodnout na kompromisu, než na nás stále lživě útočit a demagogicky ovlivňovat veřejnost…

Já nyní volím formu veřejného dopisu, protože je to jediný prostředek, jak se o tomto našem názoru může dozvědět veřejnost.


S pozdravem hezkého dne zastupitel za KSČM Komínek Jaroslav.

Vážený pane Komínku,

Váš otevřený dopis nepovažuji za pokus o prezentaci Vašeho názoru, ale o další útok na úsilí města získat za výhodných podmínek prostředky na výstavbu nového zimního stadionu i na mou osobu.

Jestliže otevřeně hovoříte o tom, že prezentace tohoto záměru před veřejností byla „demagogická“ a „lživá“, pak nejenže se uchylujete kslovníku oblíbenému Vašimi politickými předchůdci, kteří právě údajným bojem proti demagogii, lži, tmářství, reakcionářství a dalším „nešvarům“ zaštiťovali totalitní režim, který nastolili, ale zároveň znevažujete výsledky úsilí řady odborníků.

Označujete-li prezentaci vkině Oko za komedii, pak poukazujete na vaši neúctu kobčanům, kteří tam vhojném počtu přišli a o věc projevili opravdový zájem.

Pokud zlehčujete účast mladých hokejistů na tomto setkání, je to pro mě další důkaz, že Vám jde o pouhou snahu vytlouci zuměle vyvolané kauzy politický kapitál, a nikoli o hokej a jeho perspektivy. Myslíte snad, že ty mladé chlapce nezajímá, kde a za jakých podmínek jim město umožní sportovní vývoj a růst?

Váš slib, že budete naplňovat váš volební program, považuji za prázdnou politickou proklamaci. Nebo to snad má být výhrůžka? Všichni ještě máme kpaměti, jak strana, od jejíž ideologie jste se dosud nedistancovali, svůj volební program naplňovala, když ktomu měla možnost.

Záštiplné výrazy, které se – jak symbolické! – opakují na začátku i na konci Vašeho dopisu ve spojení smojí osobou, totiž různé tvary slov „lež“ a „demagogie“, stejně jako výrazy „obelháváte veřejnost“, opakování termínu „komedie“ vsouvislosti sprezentací vkině Oko a nepravdivé tvrzení, že mladí hokejisté tam byli hromadně dopraveni na mou výzvu, považuji za neoprávněný zásah do mého práva na ochranu osobnosti. Proto po Vás požaduji omluvu zveřejněnou stejným způsobem jako Váš otevřený dopis. Pokud tak neučiníte, nevylučuji podání žaloby na ochranu osobnosti.

 

Spozdravem, Ivana Řápková.