Hlavní město České republiky kandiduje na pořádání olympijských her v roce 2016. Pokud by Praha vyhrála, ovlivnilo by to výrazně život v celé republice. Co na to říkají zákonodárci, které zvolili lidé z Chomutovska? Souhlasí s tím, aby se v České republice konaly olympijské hry (1) a jaké v tom vidí výhody či negativa (2)? Zeptali jsem se jich v naší pravidelné rubrice.

Jaroslav Krákora (ČSSD), poslanec:

1.) Samozřejmě, že souhlasím, ale myslím, že by to po finanční stránce bylo pro nás velmi náročné.

2.) Přineslo by nám to velkou známost ve světě, založení tradice. Zcela určitě bychom hledali po skončení využitelnost pro sportoviště a těžko bychom se vyrovnávali s velkou finanční zátěží.

Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec:

1.) Myšlenka olympijských her je bezesporu krásná a velice by se mi líbilo, kdyby toto grandiózní sportovní klání bylo uskutečněno i v České republice. K tomu by ale musely být vytvořeny podmínky. Podle mého názoru, si to zatím země s naším rozpočtem a s perspektivou vývoje ekonomiky nemůže dovolit. V době, kdy musíme zabezpečit tak důležité oblasti jako například zdravotnictví, zkvalitnění infrastruktury, rozpočty měst a obcí tak jsem přesvědčen, že to bude pro náš stát finančně velmi náročné
2.) Kladem a přínosem by jistě bylo proklamované zviditelnění České republiky, ale to by šlo udělat i jinými způsoby a ne tak nákladnými. Nevím, co by mohlo naší republice konáním olympijských her ublížit, ale podle mého názoru by to znamenalo velké zatížení veřejných rozpočtů a tím krácení jiných veřejných výdajů. A to by se dotklo nás všech.

Jiří Polanský (ODS), poslanec

1.) Ano souhlasím, bude-li to minimálně ekonomicky na nule. V tom případě by se v rámci přípravy postavila řada zařízení sportovních, ubytovacích i všeobecně občansky prospěšných a výrazně vylepšila dopravní infrastruktura. V konečném efektu by se zajisté nejednalo pouze o olympiádu v Praze ale v celé ČR. Náš Ústecký kraj by měl šanci na vodní sporty v Račicích a na Nechranicích.
2.) Již kandidatura a její projednávání přináší mezinárodní propagaci města a země. Přijeli by návštěvníci ze zemí, které jsou jinak mezi turisty v ČR zastoupeny výjimečně. V případě organizačního úspěchu by následovaly jistě další velké sportovní akce se stejnými efekty. V opačném případě bychom na dlouhá léta měly problémy úspěšně nabízet ČR ke sportovním i jiným velkým akcím. Naprosto ale věřím české schopnosti poradit si s každým problémem.

Václav Homolka (KSČM), senátor

1.) Jako sportovec tělem i duší bych si to určitě přál a rád bych byl nápomocen při jejich přípravách i vlastním průběhu. Pokud však naslouchám ostatním občanům, tak je to na širší diskusi, která se musí vést v předstihu uvažovaného konání her, neboť mnozí nemají žádnou představu nebo jsou přímo proti.
2.) Ublížit by nám to mohlo snad jen při značné finanční ztrátě nebo nějakém větším politickém incidentu. Naopak příležitostí by bylo daleko více. Vybudovala by se další sportovní a společenská zařízení a potřebná infrastruktura včetně nových silnic a nádraží. Občané ČR by měli na několik let společný cíl, který by je mohl morálně posílit a pozvednout jejich národní cítění i mezinárodní vazby. Třeba by je to motivovalo i ke snaze vylepšit si své vlastní bydliště a okolí.Poslanec Přemysl Rabas je do 24. 11. v zahraničí.