„Pokud se Krajské zdravotní a.s. dotaci nepodaří získat, peníze rozhodně nepropadnou a budou využity jinak. Jak, to je věcí představenstva Krajské zdravotní a.s.,“ informovala tisková mluvčí Ústeckého kraje Veronika Kindlová. Už nyní je jisté, že z částky 150 milionů korun půjde do Chomutova minimálně dvacet milionů korun.


„Těchto zhruba dvacet milionů bude použito na nákup nového CT přístroje a na přístrojové vybavení oddělení jednotek intenzivní péče (JIP),“ informoval Chomutovský deník ředitel Nemocnice Chomutov Petr Hossner. „Půjde tedy o obměnu starých přístrojů za nové,“ dodává.


Pokud se však dotace podaří získat, mohla by chomutovská nemocnice získat dokonce 74 milionů. Tyto peníze by se použily na již výše zmíněné spirální CT, které by stálo 13 milionů a dovybavení oddělení JIP. To bude stát více než čtyři a půl milionu.


„CT, neboli počítačová tomografie, je rentgenový přístroj,“ vysvětluje Petr Hossner. „Použití počítačové tomografie v lékařství má široké uplatnění zejména v diagnostice onemocnění mozku, plic a břišních orgánů,“ upřesňuje ředitel užití.

Navíc by se však vylepšilo ortopedické oddělení, kam by se nakoupilo přístrojové vybavení pro artroskopii a endoskopii. Na to je počítáno s 49 miliony. Dále by se pak investovalo do informačních a telekomunikačních technologií.


Díky získaným financím by mělo vzniknout nové diagnostické středisko. „CT tomograf bude s největší pravděpodobností umístěn v nově upravených prostorech při chirurgickém oddělení, kde spolu s rentgenem a ultrazvukem bude vytvořen kompletní diagnostický servis na jednom místě – na příjmu, kde jsou přijímáni pacienti při těžkých úrazech,“ informoval o svých plánech Petr Hossner.


Nákup přístrojů proběhne ještě letos. Začátkem roku informoval tiskový mluvčí Krajské zdravotní a.s. o tom, že se nemocnice dočká nových přístrojů nejdříve v polovině roku. Vzhledem k tomu, že se bude žádat o další dotace, se zřejmě datum nákupu přístrojů ještě o něco oddálí.


Tyto peníze od kraje a možné dotace však nemusí být poslední, které by mohla Krajská zdravotní a.s. letos získat. Rada Ústeckého kraje totiž navrhla navýšit její kapitál o další nemalou částku.