V Chomutově sdružuje Mateřská škola, příspěvková organizace celkem 14 odloučených pracovišť mateřských škol. „Všechny školky jsou plně obsazené a máme i dostatek kvalifikovaných učitelek,“ říká zástupkyně ředitelky Jaroslava Škvorová.


„Mezi personálem máme i vysokoškolačky, které se uplatňují jednak ve vedoucích funkcích nebo se věnují speciální pedagogice. Nemáme potřebu nějaké zařízení zavírat, ale ani nějaké nové otvírat. Zápisy do mateřských školek na rok 2008 - 2009 budou v Chomutově probíhat jednotně ve dnech 17. a 18. března od 8 hodin, a tak prosím rodiče, aby nenechávali školku pro své děti náhodě, ale využili těchto dnů k zápisu. Přednostně se totiž přijímají děti předškolního věku pěti až šestileté, které půjdou za rok do prvních tříd ZŠ, potom se teprve dostane na další.“


V Jirkově je také zřízena Mateřská škola jako organizace, která sdružuje celkem deset mateřských škol, včetně školky v Otvicích a na Červeném Hrádku. „Kapacitu našich 33 tříd nemáme zdaleka naplněnou. A tak se nebojíme, že bychom byli po zápisu přeplněni. Navíc podle analýzy je porodnost stejná jako v minulých letech, a tak nečekáme ani nárůst ani pokles. Zápis v našich školkách bude probíhat 9., 10. a 11.března.“ říká paní ředitelka Eva Kozlerová, která ještě dodává, že mají dvě školky speciální - logopedické, pro děti s vadami řeči, které jsou v Bezručově ulici a na Školní.


V Kadani nám o celkové situaci ve školkách pověděl vedoucí odboru školství, kultury a sportu na Městském úřadě ing.Petr Hybner: „V Kadani máme šest mateřských školek, což je dostačující a i na demografickou studii by to mělo stačit.“


Zápis do všech školek bude v Kadani probíhat jednotně. „Zatím máme jen předběžný termín na 16. až 18. dubna.“ ing.Hybner dále upozorňuje na dvě školky, které mají specializaci na logopedii. Je to Mateřská škola Olgy Havlové a Mateřská školka „Čtyřlístek“, kde mají čtyři třídy pro děti s vadami řeči a spolupracují i s pedagogicko - psychologickou poradnou.


V Klášterci nad Ohří mají školky dostatečnou kapacitu i dostatek kvalifikovaných učitelů. Termín zápisu budou mít všechny školky ve stejném termínu, který bude pravděpodobně / není ještě zcela odsouhlasen / od 17. do 21. března.


V mateřské školce v Klášterci na Lesní mají plný stav. „Ve třech třídách máme 76 dětí a šest pedagogů. Když nemáme volné místo, posíláme děti ke kolegům. Když máme nedostatek pedagogů, využíváme i důchodců. “ říká paní ředitelka Dana Rytychová, která s povzdechem dodává: „Učitelský sbor nám stárne.“


V menších obcích mají většinou jednotřídky a nemají s kapacitou volných míst problém. Takovým příkladem, kde mají dostatek místa i prostoru je mateřská škola v Maštově. „Máme plnou třídu s 31 dětmi, o které se starají dvě učitelky. K zápisu, který proběhl dne 13.února se nám přihlásilo devět dětí a máme pořád ještě dostačující kapacitu.“ dělila chomutovskému deníku ředitelka Milena Němcová, která dále dodává: „Naše školka má také zajištěnou výuku logopedie, dojíždí k nám logopedka ze zvláštní školy v Měcholupech paní Bednářová.“


V Otvické mateřské školce, která spadá pod Jirkov mají také bezproblémovou jednotřídku. „Na 24 dětí jsme dvě kantorky a letošní zápis máme ve dnech 9.až 11.dubna.“ vzkazuje paní ředitelka Ludmila Karbanová.