Je krize. Šetříme!

Všechny odbory magistrátu musejí své výdaje v prvním čtvrtletí omezit o tři procenta, nižší budou i dotace a příspěvky všem městským organizacím. Úspory se počítají v řádu desítek milionů za zmíněné tři měsíce. „Navíc nebudou v tomto období zahajovány nové investiční akce s výjimkou IPRM a akcí, které určí zastupitelstvo,“ dodala primátorka Ivana Řápková.

Město k mimořádnému opatření přistoupilo kvůli současné finanční krizi. V pátek se na tom dohodlo vedení města, v pondělí návrh posvětili zastupitelé.

Podstatnou část městského rozpočtu tvoří výtěžek z daní. A ekonomové předpovídají, že pokud budou mít lidé méně peněz a méně utrácet, podniky budou mít nižší tržby a tím pádem odvádět nižší daně. „Dá se předpokládat, že výnosy daně z přidané hodnoty a daně z příjmů v roce 2009 klesnou,“ potvrdil hlavní ekonom města Jan Mareš. „Jaký ten propad bude, je těžké odhadnout, ale propad to bude určitě.“

Hledejte rezervy

Vedoucí odborů i ředitelé organizací teď musejí začít ve svých výdajích hledat rezervy. „Bude to těžké. Už při sestavování rozpočtu se hodně škrtalo a bojovali jsme za každou korunu,“ říká například vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Petr Chytra.

Šetření by se nemělo projevit v propouštění úředníků, spíš v režijních nákladech.

Chomutov je zatím jediné město v okrese, které k podobnému opatření sáhlo. V podobném režimu pracují města jen tehdy, pokud si nestačí schválit definitivní podobu rozpočtu.