Kino Praha zavřela Správa kulturních zařízení v únoru. Především kvůli nízké návštěvnosti a nevyjasněným vlastnickým vztahům. Budova je totiž státu, proto do ní město nechce investovat. A s žádostí o převod objektu magistrát nepochodil.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaujal k požadavku na bezúplatný převod zamítavý postoj, město proto bude řešit tuto problematiku výstavbou nového kina,“ uvedl Luboš Mizun z kanceláře primátorky.


Stavba nového kinosálu je zařazena do projektu na revitalizaci bývalých kasáren, která bude probíhat v následujících letech, nejpozději do roku 2013.