Jak jsme již informovali, Chomutov se snaží získat nemalý finanční obnos z fondů Evropské unie. Celkem má připraveno projekty za téměř tři čtvrtě miliardy. Dnes představíme další tři, na které bude případná dotace použita.

 

Regenerace sídlišť Kamenná, Zahradní, Písečná

Nejvíce peněz by podle připravených projektů měla spolknout právě regenerace sídlišť. Na tu se počítá s více jak tři sta třinácti milióny korun.


Pokud se peníze podaří získat, dojde k celkové obnově bezprostředního okolí domů a veřejných prostor. Při realizaci se bude dbát zejména na kvalitu a organizaci dopravních ploch. Spolu s rekonstrukcí silnic tak vzniknou i nová parkovací místa. Samozřejmou součástí bude výsadba nové zeleně.


Mimo jiné se tento projekt zaměří na chybějící vybavení, problematiku sportovišť a dětských hřišť. Také se budou řešit prostory pro jízdu na kolech a kolečkových bruslích v oblasti sídlišť, rozšíří se odpočinkové plochy a zóny, kde přibudou nová odpočívadla a lavičky. V rámci tohoto návrhu se přemýšlí i o nových stanovištích na komunální a separovaný odpad.


Tento projekt bude nutné koordinovat s dalšíma dvěma navrhovanými projekty. Jeden z nich se týká cyklostezek a druhý bezbariérových úprav na sídlištích.

 

Cyklistická stezka

Cílem je vybudovat cyklostezku, která propojí sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Ta pak bude navazovat na ostatní cyklostezky vedoucí do centra, ale i jiných oblastí. V konečné fázi by se tak mělo dát dojet po cyklistické stezce z Písečné až do Bezručova údolí nebo Blatna. Stezka by měla navazovat i na cyklistické trasy mostecké oblasti.


Při zrodu tohoto projektu byla myšlenka podpory jízdy na kole jako alternativního dopravního prostředku. „Vybudování cyklostezek se příznivě odrazí na zdraví obyvatel v dané oblasti. Mělo by to mít dopad i na kvalitu ovzduší, jelikož předpokládáme, že částečně nahradí automobilovou dopravu, která je zde masivně využívána,“ říká tiskový mluvčí Luboš Mizun.


Na vybudování nových cyklistický tras bude zapotřebí téměř dvacet pět a půl milionu korun. Realizace projektu je plánována v letech 2010 až 2011.

 

Bezbariérové trasy na sídlištích

Za sto milionů dvě stě tisíc by se měly v průběhu let 2009 až 2013 vybudovat bezbariérové trasy v rámci sídlišť. Ty budou propojovat objekty občanské vybavenosti, což jsou kulturní a nákupní centra. Dále pak školy, obytné budovy, zastávky MHD a sídliště.


Součástí rekonstrukce bude oprava chodníků, přechodů, zastávek MHD a linkových autobusů. Upravovat se budou i vstupy do objektů občanské vybavenosti, možná dojde i k úpravě veřejných WC. Vybudují se i parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.