V Chomutově a v Kadani mají rodiče s problémovým dítětem možnost navštívit například Pedagogicko psychologickou poradnu, tam potom klient dochází a jeho problém je řešen individuálně.


Další poradnou, kterou mohou rodiče navšívit je „Dyáda“ středisko výchovné péče pro děti s výchovnými problémy, které sídlí v Chomutově a v Mostě. „Řešíme ve spolupráci s rodiči poruchy ve výchově, které se odráží v chování dítěte.“ říká psycholog PhDr. Pavel Adamec.


„Naše středisko navštěvují především děti ze základních škol. Důvodů, od kterých se odvíjí problém, který nastal ve výchově dítěte, může být celá řada. Zkušenost s drogou má už téměř polovina mladistvých. Drogu většinou chtějí vyzkoušet pouze jako experiment. Většinou je to marihuana. Co se týká alkoholu, tam je procento daleko vyšší. Školy s námi spolupracují a posílají nám problémové děti do střediska sami. Pro případy, kdy se nepodaří problémy v našem středisku vyřešit, posíláme klienty na dva měsíce do Mostu k terapeutickému pobytu. Tam mají normální školní výuku a terapeutická sezení s odborníky,“ uvádí Adamec.


Léčbou závislostí se zabývá v našem okrese Občanské sdružení Světlo, které sídlí v Chomutově a v Kadani. Odborný odhad drogové závislosti u mladistvých je v Kadani 25 až 30 lidí, v Chomutově je odhad pětatřicet mladistvých.


Z celkového počtu klientů tvoří mladiství 4%, nejvíce se jako droga vyskytuje marihuana a pervitin. „První kontakty většinou máme přes rodiče. Většina mladistvých bývají většinou experimentátoři, kteří drogu zkusí,“ říká vedoucí střediska v Chomutově Mgr.Miroslava Chrzová a dodává: „Ti by měli spadat do rodinného poradenství. V České republice chybí instituce a zařízení pro mladistvé.“


Pokud mají klienti zájem o léčbu závislostí v léčebně, mohou si vybrat sami, do které léčebny chtějí nastoupit. Můžou si vybrat také dobu pobytu v léčebnách, která může být dlouhodobá do tří měsíců, střednědlouhá do šesti měsíců nebo dlouhodobá v léčebnách komunitního typu a ambulantní, což znamená, že klient do léčebny dochází.


Podle informací Policie ČR je drogová závislost u mladistvých velká a v posledních letech narůstá, a to nejvíce ve věku kolem patnácti let. Z návykových látek je nejvíce užívána marihuana a pervitin. Policie spolupracuje s vedením škol, které je informují, když se na škole marihuana objeví.


Co se týká alkoholu, u mladistvých se provádějí preventivní nárazové akce ve vytipovaných barech a restauracích.