Provoz hracích automatů v Chomutově už jedna vyhláška upravuje. Podle ní nesmí být hrací automaty na několika náměstích, na náměstí 1. máje, na Husově náměstí a Žižkově náměstí, a zároveň nesmí být do vzdálenosti dvaceti metrů od škol, kostelů a dalších veřejných budov. Od prvního ledna by ale mělo dojít ještě k dalšímu zpřísnění, které se výrazně dotkne provozní doby. Ta se podle návrhu sníží ze čtyřiadvaceti hodin na osm, od dvou odpoledne do deseti do večera.


Důvodů k tomuto zpřísnění je podle náměstka primátora Jana Řeháka hned několik: „Během roku se poměrně razantně zvyšoval počet připomínek občanů, kteří si stěžovali na trestnou činnost a rušení nočního klidu v okolí heren. Dalším důvodem byla i argumentace sociálního odboru chomutovského magistrátu, který má důvodné podezření, že velké množství sociálních dávek končí v hracích automatech.“

Pokud návrh změny obecně závazné vyhlášky projde v zastupitelstvu, Chomutov by měl jednu z nejpřísnějších úprav mezi okolními městy.
Kupříkladu v Mostě, podle mluvčí tamního magistrátu Aleny Sedláčkové, žádná automatová vyhláška v platnosti není. Automaty nemají doposud vyřešeny ani v druhém největším městě bývalého okresu Chomutov - v Jirkově.


„Bohužel herní terminály, které jsou v místních hernách v centru města, spadají pod ministerstvo financí, proto město nemá páku, jak jejich výskyt omezit,“ říká tisková mluvčí jirkovské radnice Eva Dušková. Podle ní jirkovští přesto chtějí s tímto nešvarem něco provést, hledají jen způsob.
„Sledujeme situaci v ostatních městech, a čekáme, jestli najdou nějakou cestu. Pokud jejich postup bude uznán a budeme je moci následovat a výskyt heren omezit, pak se město Jirkov velmi rádo po této cestě vydá,“ dodává mluvčí.


Sami provozovatelé heren, když jsme se ptali na jejich názor, byli návrhem vyhlášky přinejmenším zaskočeni. Považují ji za likvidační.
„Je to blbost. Můžeme to tady rovnou zavřít,“ nešetřila kritikou slečna za pultem v herně v Revoluční ulici, která se rozhodla zůstat v anonymitě. „Nejvíce zákazníků máme logicky v noci,“ vysvětluje.
Chomutovská vyhláška místní radnici nijak výrazně neochudí. Poplatky, které provozovatelé automatů hradí městu, se sníží jen o málo.
Na území Chomutova je v provozu 477 povolených přístrojů. Za vydání licence, aby mohly automaty vůbec fungovat, si město účtuje sedm a půl milionu korun. Dalších osm milionů jde každoročně do městské kasy za jejich provoz a další čtyři miliony korun je šestiprocentní poplatek z peněz, co do automatů lidé nahází.


Pouze tato poslední a nejmenší částka by se podle Jana Řeháka mohla vlivem nové vyhlášky změnit. Čím kratší dobu budou automaty v provozu, tím méně peněz „gambleři“ stačí utratit.Právní expert: Návrh chomutovské vyhlášky je v pořádku

Je nový návrh chomutovské vyhlášky o hracích automatech v souladu se zákonem? Zeptali jsme se právního experta Bohuslava Rolla z právní kanceláře Roll & Partners. Ten pro Deník uvedl:
„Obce regulující provoz výherních hracích automatů na svém území tak činí na základě ustanovení obsaženého v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách (ust. § 50 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb). To říká, že obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených. Vyhláškou může být i stanoveno, na kterých veřejně přístupných místech je provozování hracích automatů zakázáno.
Ústavní soud se ústavností těchto vyhlášek zabýval v 90. letech a rušil je. Tehdy však ještě nebylo v platnosti výše citované zmocňovací ustanovení. Postup Magistrátu Města Chomutova je tedy v tomto smyslu legální.“