„Blíží se konec první etapy výzkumu, naším úkolem bylo zjistit rozsah dochování archeologických nálezů mezi něž počítáme opevnění, zástavbu města a původní komendu,“ říká archeolog Milan Sýkora.


Ten také popsal lokalitu naleziště včetně nových objevů: „Zásadní nová zjištění k stavební podobě města Chomutova představuje úsek hlavní hradby a předstupující parkánové hradby. Dále také části budov, které souvisely se zámkem (budova dnešní staré radnice – pozn.red.), z jehož zdiva pochází velký soubor středověkých a renesančních architektonických článků. Tyto články vykazují vysokou uměleckou úroveň šlechtického sídla.“


Zámek vznikl přestavbou původní komendy Řádu německých rytířů a výrazných úprav se dočkal v 15.a 16.století, kdy jej vlastnil rod pánů z Veitmíle. Těchto přestaveb se zúčastnili významní stavitelé ze Saska, jejichž dílem jsou například sklípkové klenby, které jsou dodnes dochovány v prostorách radnice. V novověku již nebyl zámek šlechtou využíván a některé jeho části byly využívány pro hospodářské účely.


„Archeologickým výzkumem jsme zjistili, že severní křídlo zámku bylo v 18. století upraveno pro provoz pivovaru, ze kterého zůstaly dochovány i rozsáhlé sklepy, které byly z části výzkumem odkryty,“ uvedl Sýkora. „Budovy, které byly využívány k hospodářským účelům byly po roce 1945 zbořeny, takže dnes je jedinou dochovanou částí bývalého zámku budova dnešní radnice.“


V jakém období a jak bude probíhat další etapa archeologického výzkumu pod velkým bílým stanem, se zatím neví. Další postup závisí na postoji investora, který bude na ploše stavět komerční centrum. Ten je prý zatím k archeologům velmi vstřícný.

 

 

Zajímavé nálezy na Žižkově náměstí

FRAGMENT ŘÍŠSKÉ ORLICE z období 2.světové války, který byl součástí sousoší, které sestávalo z orlice, která držela v pařátech terčík s hákovým křížem a pod sochou byl umístěný štít, na němž byl pravděpodobně umístěn Řád německých rytířů.


HALAPARTNA, která je replikou z období 19. nebo začátku 20.století. Sloužila jako součást výzdoby pivovarského sálu stejně jako říšská orlice.


ZNAK HABSBURSKÉ ŘÍŠE, který měří nejméně 4metry. Znak sloužil jako vývěsní štít pivovaru v době před rokem 1916.


TERAKOTA - keramické ozdobné články, které byly umísťovány na fasádách reprezentativních budov. Jsou z renesančního období z druhé poloviny 16.století.