Městu má zaplatit jedenadvacet milionů korun do 2. prosince za pozemky v zóně. Kvůli ekonomické krizi a menšímu zájmu investorů společnost požádala město Klášterec, zda by nemohla částku splatit později. Do původního termínu by zaplatila pět miliónů, zbytek do konce června příštího roku.


Polovina částky je už uhrazena


Oněch jedenadvacet milionů je polovina celkové sumy za pozemky, první část už Centrepoint zaplatil. Ve Verne má i další parcely, ty už ale splatil dříve.
Odklad plateb městský rozpočet výrazně nepoškodí.

„V podstatě ho to neovlivní, pokud se dodrží onen termín, půjde spíše o kosmetické úpravy,“ říká klášterecký místostarosta Stanislav Stehlík.


O změně jednalo čtvrteční městské zastupitelstvo. Na něm zazněly hlasy pro i proti, převažovaly ty, které s pozdržením plateb za parcely souhlasily.
Například místostarosta Tomáš Šroubek uvedl, že je méně rizikovější jednat s Centrepointem, než se vystavovat soudnímu sporu, který by nedodržení splátky vyvolal.


Firma totiž už na pozemcích vybudovala inženýrské sítě za několik desítek milionů, soudní spor by se tak zřejmě vlekl dlouho a není jasné, v jakém poměru by finanční vyrovnání dopadlo.


Město zpřísní podmínky smlouvy


Zastupitelé nakonec odhlasovali podpis dodatku k současné smlouvě. „V něm jsou zpřísňující pravidla pro našeho obchodního partnera. Budeme s ním o tom jednat, pokud by na něj nepřistoupil, musel by zaplatit všechno v původním termínu,“ vysvětluje Stehlík.


Na pozemky měl přijít investor, který by v nově vybudovaném závodě zaměstnal další stovky lidí.