Jedním z oceněných byl městský architekt Antonín Míka, který připravoval urbanisticky rozvoj Chomutova a Jirkova a v době kdy hrozilo zrušení historického centra Chomutova se postaral o to, aby bylo zachováno. Nyní usiluje o bezbariérový Chomutov.
Další cenu převzal Josef Fiala amatérský řezbář a betlémář, který svůj překrásný betlém celoročně propůjčuje Oblastnímu muzeu Chomutov.
Dalším oceněným in memoriam byl hudebník Karel Ton. Ten stál u zrodu dechovky Chomutovanky, kterou dlouhá léta vedl a reprezentoval s ní město na soutěžích.
Poslední ocenění převzala Eva Šamšulová, historička Oblastního muzea Chomutov a jeho „dobrá duše“. Kromě toho je autorka mnoha odborných prací a článků