"Hnízda byla k naší velké lítosti prázdná," říká Martin Pilař, tiskový mluvčí zooparku. V některých případech ptáky od
hnízdění odradila těžba dřeva v bezprostřední blízkosti. "Štěstí jsme měli
až ve Slavkovském lese. Na borovici připomínající malou sekvoj jsme
označili čtyři mláďata," dodává.
Čáp černý je vzácnější než čáp bílý. Patří mezi silně ohrožené druhy.
Zatím co čápa bílého můžeme vidět hnízdit na stožárech, komínech a jinde
blízko lidkých obydlí, čáp černý hnízdí vysoko v korunách stromů hluboko v
lesích.
Zoopark v Chomutově se sledováním čápů zabývá již více než patnáct let. Za
tu dobu bylo v regionu okroužkováno na sto čápů. Také spolupracujeme na
mezinárodním projektu satelitního sledování černých čápů známého pod
názvem Nová odysea.