Deníku to potvrdila náměstkyně primátora města Chomutova Jana Vaňhová.
Zvyšování regulovaného nájmu se řídí podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. V zásadě se nájemné bude pravidelně zvyšovat do roku 2010, kdy regulace skončí. Chomutovská radnice před časem zveřejnila informaci, že nájemné v městských bytech se od příštího roku zvedne na 18 korun 38 haléřů. To už neplatí.
 
„Vzhledem k tomu, že město Chomutov je zařazeno do kategorie pod padesát tisíc obyvatel, nájemné v městských bytech poroste pomaleji,“ uvedla Jana Vaňhová.
 
Například v městských bytech první kategorie, kterých je nejvíce, půjde nájemné od 1. 1. 2008 ze 16 korun 48 haléřů na 17 korun 58 haléřů. Za průměrný sedmdesátimetrový byt tak Chomutováci zaplatí 1230 korun měsíčně, tedy o 77 korun více. Za rok to dělá 930 korun navíc.
Kdyby měl Chomutov nad padesát tisíc obyvatel, platili by nájemníci stejného bytu v příštím roce 1287 korun, namísto 1230. Takhle ušetří skoro šedesát korun měsíčně, což za rok dělá zhruba sedm stovek korun.
 
Podle Josefa Tvrdého, předsedy představenstva Stavebního a bytového družstva Chomutov, se stejná úprava nájmů bude vztahovat i na družstevní byty.
Další nárůsty nájemného se dle slov náměstkyně Jany Vaňhové dají předpovědět jen stěží. O konkrétních nárůstech totiž rozhoduje například i zastupitelstvo, které se do data konce regulace změní. Ke změnám může ale dojít i na vládní či parlamentní úrovni.
 
Podle Tvrdého z SBD se nájmy po roce 2010 budou řídit trhem. Ten ovlivňuje například lokalita, kde se byt nachází. Podle této rovnice zvýšení nabude velkých rozdílů. Ze současných cen se ale dá usuzovat, že v některých částech Chomutova dojde k několikanásobnému navýšení oproti současnému stavu.