Příspěvek kraje bude využit na nákup sněžné rolby, kterou použijí k úpravě běžeckých stop v oblasti Dlouhá Louka. Propojení běžeckých tras, ke kterému dojde již letos, Krušnohorský klub chystá pro oblasti Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, Bouřňák, Fojtovice a Telnice. „Běžky do Krušných hor neodmyslitelně patří. Záměr zlepšit podmínky pro milovníky bílé stopy a ve spolupráci s krušnohorskými obcemi, městy a zájmovými sdruženími propojit jednotlivé okruhy a trasy tak, aby na sebe navazovaly, je správný a zaslouží si podporu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Fiala, který nad projektem Krušnohorská bílá stopa před časem převzal záštitu.

„Celkem půjde o přibližně 350 kilometrů tras, které budou navazovat i na stopy vedené na německém území. Nadmořská výška dává záruku kvalitních sněhových podmínek…“

Propojením jednotlivých běžeckých okruhů a vytvořením nových stop včetně trasy kolem flájské přehrady vznikne na krušnohorských hřebenech unikátní celek. „Celkem půjde o přibližně 350 kilometrů tras, které budou navazovat i na stopy vedené na německém území. Nadmořská výška tras se pohybuje od 750 do 950 metrů nad mořem, což dává záruku kvalitních sněhových podmínek,“ přibližuje podrobnosti projektu Roman Fišer, viceprezident Krušnohorského klubu.
Nejvyšším bodem propojených tras pak bude Loučná s výškou 956 metrů. Projekt Krušnohorský klub připravil ve spolupráci s Lesy České republiky a Povodím Ohře.


Region Krušných hor má z hlediska rozvoje cestovního ruchu velký potenciál. Prosadit se v této oblasti však není jednoduché, nabídka takříkajíc konkurenčních středisek je široká a Krušné hory stále ještě do určité míry bojují s negativním obrazem, který je v minulosti provázel. Jejich slabinou je v současné době také menší nabídka služeb pro návštěvníky.


„Projekt Krušnohorské bílé stopy je příkladem toho, že jednou z cest, jak tento stav změnit, je spolupráce obcí a zájmových sdružení v regionu,“ říká Petr Fiala. „Větší projekty, u kterých se spojí víc subjektů, pak mají mnohem lepší šanci získat peníze nejen od kraje, ale také z evropských strukturálních fondů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu,“ dodal náměstek hejtmana.