Měla by stát na takzvané Točně u Hory Svatého Šebestiána, kde podnikatel provozuje také tržnici. Zastupitelé obce nemají proti jeho záměru žádné námitky, ovšem svůj souhlas podmiňují kladným stanoviskem společnosti Povodí Ohře. Podle schváleného regulativu totiž v těchto místech nesmí stát například sklady ropných látek.