„Nechápeme z jakého pohledu si tohle mohl magistrát dovolit,“ podivuje se Aleš Machačný, společník autoškoly Omega. Podobný názor mají i další majitelé autoškol.


Magistrát k tomu přistoupil, protože klesala produktivita zkušebních komisařů. „Jestliže je například na jeden den dojednáno přezkoušení deseti klientů a přijde jich jen pět, a navíc jsou mezi nimi časové prodlevy, komisařova práce má mezery a zároveň narůstá počet těch, jimž se termín zkoušek oddálí,“ vysvětloval v lednu tajemník magistrátu Theodor Sojka.


Pokutu tři sta korun, kterou se má zaplatit ztracený čas komisaře, musí zaplatit každý, kdo se ke zkoušce nedostaví a nebude mít řádnou omluvu. Pokud nezaplatí, nemá být připuštěn k další zkoušce.


Od ledna kdy vešel tento nápad magistrátu v platnost však začali fungovat i další komisaři a zkoušky se konečně začaly plánovat dopředu. Díky tomu toto „nařízení“ jaksi pozbylo smysl.


Za to, že se žáci na zkoušky v minulosti nedostavovali, mohl podle některých právě magistrát. „Vina byla na úřadu, protože se zkoušky neplánovaly. Vždycky na nás jen vybafli termín. Když jsme dali žádost o zkoušky, čekalo se na ně měsíc a půl, čtyři dny předem nám pak řekli, že budou,“ říká majitel autoškoly Jaroslav Marek.


Z pěti dotázaných autoškol, které fungují na území Chomutova, ani jedna neeviduje případ, kdy by žák třísetkorunovou pokutu zaplatil.


Vedoucí autoškol nechtějí své žáky potopit s tím, že řeknou komisaři, že se neomluvili. „Najdou se také pěkní lemplíci, ale já to neuplatňuji,“ říká Jaroslav Marek.


Podle Aleše Machačného z autoškoly Omega by ten, kdo se bezdůvodně nedostavil, zaplatil. „Většinou se ale omluví. Stane se, že někdo nedojde, ale já nebudu volat na magistrát, že nedošel,“ vzápětí dodává.


Václav Štrunc má podobný názor. „Je to absurdní, když je někdo indisponován, nebo nemocný, tak aby přinesl omluvenku od doktora jako někde ve škole. Už se mi stalo, že lidé nepřišli, ale nikomu jsem to nehlásil. Nařízení je podle mě špatné,“ říká majitel autoškoly Václav Štrunc.


Jediný trochu odlišný názor má majitel autoškoly Chomutov s.r.o. Převážně je to podle něj na organizaci samotné autoškoly. „Já volám svým žákům do poslední chvíle, i den předem, abych si byl jistý zda dojde, či ne. Za půl roku se mi nedostavili pouze jeden nebo dva lidi z důvodu nemoci,“ říká majitel autoškoly Jan Chvátal.


Zda od ledna slibovanou pokutu někdo zaplatil a na další podrobnosti s pokutou spojené, jsme se ptali tiskového mluvčího Luboše Mizuna již minulou středu. Do včerejšího dne nám však neodpověděl.