Severočeské doly nerozšířily výsypku Pokrok v lomu Bílina přes územní plán. Tak rozhodl Obvodní báňský úřad (OBÚ) v Mostě ve věci údajného překročení limitů výsypky. Těžební společnost před časem vykácela dva hektary lesa. Zatopila tůni a ohrožovala biotopy chráněných obojživelníků. Podle ekologické organizace Greenpeace a ministerstva životního prostředí překročila povolené limity.
Severočeské doly nyní musí požádat o výjimku Správu chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce, aby mohly chráněné živočichy přemístit z výsypky jinam. Pokud ji získají, budou moci Pokrok rozšířit.
Deník vlastní vyjádření OBÚ ve věci údajného překročení limitů u výsypky Pokrok. „Rozhodnutí ze 23. 1. 2004 o povolení hornické činnosti v rozsahu dokumentace není v rozporu s územním plánem,“ uvedl v dopise OBÚ a dodává. „Územní ekologické limity představují proveditelné řešení výsypky Pokrok, který vždy respektoval postupy výsypek lomu Bíliny.“
Vladimír Budinský, mluvčí Severočeských dolů sdělil, že verdikt OBÚ v Mostě je rozhodujíCÍ a snad konečný. „Nyní necháme vysbírat všechny obojživelníky a upravíme podloží. Není možné, abychom zasypali vodní plochy.“
S názorem OBÚ se ale neztotožňuje ministerstvo životního prostředí (MŽP) a ekologická organizace Greenpeace. Odkazují na hranici stanovenou vládou ČR z roku 1991. „Tato linie omezení těžby a výsypek uvedené v příloze byly a nadále jsou závazné pro příslušný OBÚ,“ uvedl Jakub Kašpar, mluvčí ministerstva životního prostředí.
„Obvodní báňský úřad porušení krajského územního plánu i usnesení vlády zkusil zamést pod koberec,“ dodal Jan Rovenský z Greenpeace. Podle něj úřad pochybil už svým rozhodnutím z roku 2004. Greenpeace nyní zvažuje další právní kroky. Včetně možného podání trestního oznámení ze zneužití pravomoci veřejného činitele.
MŽP na nezákonný stav upozornilo OBÚ už v polovině srpna. „Slib předložit řešení současného protiprávní stavu však představitelé OBÚ v Mostě dosud nesplnili,“ sdělil Jakub Kašpar.
Severočeským dolům zakázala ČIŽP výsypku dále rozšiřovat. Těžební společnost neměla výjimku ze zákona o ochraně přírody, protože v místě výsypky žijí chránění živočichové. Podle ekologů několik druhů žab, ještěrky či užovka. Za to hrozí Severočeským dolům pokuta. Inspekce nyní shromažďuje potřebné dokumenty. O případném udělení pokuty se rozhodne během listopadu.
Těžební společnosti zákaz přináší obrovské problémy. „Udělali jsme několik technických opatření, ale už bychom potřebovali sypat,“ sdělil Vladimír Budinský. Podle něj budou nejspíše moci rozšířit výsypku až v druhé polovině listopadu. Pokud však získají výjimku od CHKO Labské pískovce. Jednání proběhnout příští týden ve středu.