To se má v nejbližších letech změnit, v rámci rekultivací se Bílina promění v běžnou řeku, která poteče krajinou. Je to další část navracení krajiny do přirozenější podoby. Řeka nepoteče rovně, ale bude mít různé zákruty a meandry.

„Smyslem zatrubnění řeky Bíliny byla ochrana lomu před případnými průvaly vody. S budoucím odtrubněním se počítalo již od samého počátku. Základním předpokladem byl dostatečný postup lomu a jeho vnitřní výsypky směrem od Ervěnického koridoru,“ vysvětlil Lubomír Chytka, technický náměstek Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, který zpracovává dokumentaci pro územní řízení.

Nyní už těžba ohrožena nebude, mezi lomem a novým korytem řeky je dostatečně velký prostor.

Dosud řeka Bílina vtéká nedaleko skládky odpadů ve Vysoké Peci do obřích trubek. V nich řeka pokračuje podél silnice I/13 a koridoru k dolu Čsl. armády, za nímž už zase teče normálně. Právě v tomto úseku vznikne koryto řeky.

Se stavbou by se mělo začít v roce 2010, podél nového koryta povede silnice, která by měla sloužit i jako cyklostezka. „Součástí stavby je i obnova navazujícího spojovacího koryta, které propojuje řeku Bílinu s Podkrušnohorským přivaděčem IV,“ uvedl Chytka.

Celá výstavba vyjde přibližně na čtvrt miliardy korun, vláda již před šesti lety vyhradila celkem patnáct miliard na likvidaci ekologických škod.