14.08 - Předsedající - náměstek primátorky Jan Řehák - zahájil dnešní zasedání. Dnes povede zasedání on, primátorka chybí.

14.10 - Zastupitelé si volí povinné komise. Protože se bude volit nová náměstkyně, mandátová komise bude dnes zároveň i volební komisí.

14.11 - Jan Řehák měl problémy nominovat členy návrhové komise, na místo posledního člena se dobrovolně nikdo nechtěl přihlásit, vyzvaný Jiří Binter dokonce odmítl. Nakonec na to kývl zastupitel Čermák.

14.19 - Rudolf Kozák (ČSSD) požádal stáhnout bod o své rezignaci. Funkci chce vykonávat ještě do konce letošního roku, proto svůj mandát složí na příštím zasedání. Přesto se prý dnes ke své rezignaci krátce vyjádří.

14.24 - Zastupitelé si schválili program a začnou jednat.

14.27 - Kozák svoji rezignaci komentoval stručně. "Nehledejte za tím žádnou senzaci. Chci se jen plně věnovat práci krajského zastupitele," řekl. Zároveň poděkoval všem zastupitelům za spolupráci.

14.29 - Rezignaci oznamuje náměstkyně primátorky Jana Vaňhová, která byla zvolena novou hejtmankou kraje. Rovněž poděkovala za spolupráci, zastupitelé jí zatleskali. Řehák ocenil, že chce Vaňhová zůstat v radě. "Jako hejtmanka bude mít přehled o tom, co se děje v Chomutově a my budeme mít informace z kraje také z první ruky," uvedl.

14.32 - Začíná volba nové náměstkyně. Ze sálu odešel Přemysl Rabas. Není jasné, jestli to bylo záměrně kvůli volbě, ale ze Strany zelených není v sále nikdo.

14.35 - Petr Husák (ČSSD) navrhl veřejné hlasování, Ladislav Drlý (KSČM) naopak navrhuje tajnou volbu. Je to tradiční politický rituál koalice a opozice snad při všech volbách. Zastupitelé samozřejmě zvolili veřejné hlasování.

14.37 - Začíná volba náměstka. Klub zastupitelů ČSSD navrhuje Marii Štáfkovou. Klub KSČM navrhuje ze svých řad také ženu - Libuši Zmátlovou.

14.38 - Všechno probíhá rychle a podle předpokladu - novou náměstkyní primátorky města Chomutova zastupitelé zvolili Marii Štáfkovou. Pro bylo 22 zastupitelů, 1 byl proti a 6 se zdrželo.

14.40 - Rychle proběhla i volba na post radního - zvolena byla Jana Vaňhová. Komunisté ani protikandidáta nenavrhovali.

14.42 - Změna ve vedení města zabrala zastupitelům jen pár minut a zastupitelé už pokračují v dalším programu.

14.45 - Na pořadu je prodej a pronájem nemovitostí - sled menších bodů.

Na zasedání chybí šest zastupitelů - Řápková, Nuslauer (ODS), Rindoš (ČSSD) Kasl, Rabas a Stehlíková (SZ).

14.58 - Zastupitelé schvalují jednotlivé položky ve zmíněném bodu. Jde o šestý bod ze sedmadvaceti. Ladislav Drlý občas z pozice opozičního zastupitele do diskuze vstupuje s věcnými poznámkami a připomínkami.

15.04 - Zajímavý je bod, kdy soukromník žádá o prodej pozemku pod nefunkční fontánou v Jiráskově ulici. Chce ji prý zprovoznit a bude sloužit veřejnosti.

15.09 - Na zasedání je pozván i ředitel chomutovské nemocnice Petr Hossner, který by se měl vyjádřit k plánu ministerstva zdravotnictví odebrat místní onkologii statut komplexního onkologického centra. Zatím ale nedorazil.

15.24 - Zastupitelé hlasují o všech položkách v tomto bodu dohromady. Většinu jich schválila.

15.27 - Na zasedání dorazil ředitel nemocnice, který šel rovnou k řečnickému pultíku. "Ještě minulý týden jsem si myslel, že v chomutovské nemocnici probíhá všechno naprosto v pořádku a za pár dní jsem si přečetl v médiích, že ministerstvo nám chce odebrat statut komplexního onkologického centra," neskrývá svůj údiv Hossner. Potvrdil, že zatím nikdo nedostal oficiální výsledky auditů, které v nemocnicích proběhly.

15.33 - Jak poznamenal Jan Řehák, chomutovská onkologie má špičkové vybavení - poslední lineární urychlovač se v Chomutově zprovoznil v roce 2007. Petr Hossner to potvrdil. "Třeba ve srovnání s ústeckou Masarykovou nemocnicí se rozhodně nemáme za co stydět," prohlásil. Jak uvedl, na chomutovskou onkologii dojíždějí pacienti nejen z Ústecka a Karlovarska, ale i z Prahy nebo Klatov.

15.39 - "Mám pocit, že se pan Julínek zbláznil," kritizuje ministra zdravotnictví Rudolf Kozák (ČSSD). Navrhuje, aby zastupitelé přijali usnesení, kde dají najevo své rozhořčení nad tímto plánovaným krokem a uvedli jasně, že s ním nesouhlasí.

15.43 - Jiří Polanský (ODS) poukazuje na to, že k problému nejsou žádné oficiální informace. "Jako zdroj nemůžu považovat žádné noviny," prohlásil. Ředitel nemocnice Hossner potvrdil, že ani on nemá žádné oficiální rozhodnutí.

15.48 - Poslanec Jaroslav Krákora přispěl se svými poznatky - ministr Julínek mu prý na jeho dotaz odvětil, že Chomutov má smůlu v tom, že v kraji jsou dvě onkologická centra. Druhé je totiž v Ústí nad Labem. Sám prý sestaví petici, kterou chce dát podepsat všem poslancům, jejichž obvodů se to týká. Smyslem prý bude pozastavit toto rozhodnutí. Prý slyšel, že chomutovská nemocnice má lepší výsledky auditu než onkologie v ústecké nemocnici, ale do srovnávání se prý nechce pouštět. "Už jsme přišli o ušní, nosní krční, pak kožní, situace na urologii taky není dobrá, teď bychom měli přijít o onkologii. Co nám z té nemocnice za chvíli zbyde?" nechal se slyšet.

15.57 - Jiří Binter (ODS), také doktor, kritizuje ministra zdravotnictví Julínka ze své strany. "Tohle je typický případ jeho nekompetence. On nekomunikuje s lékaři, odbornou veřejností, ani s vlastní stranou. Sám jsem posílal premiérovi dopis s tím, aby pana Julínka ve vládě vyměnil."

16.01 - Zastupitelé připravují usnesení, ve kterém vysloví nesouhlas s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví. Dopisy půjdou premiérovi i ministru zdravotnictví. Zároveň chtějí věc projednat i na krajském zastupitelstvu. Usnesení ale chtějí dopilovat a schválit později.

16.05 - Jana Vaňhová podotkla, že by bylo dobré připomenout ministru zdravotnictví, že zdejší obyvatelé dlouhá léta trpěli průmyslovou výrobou a spadem z hornické činnosti, takže je nevhodné jim teď ubírat lékařskou péči.

16.11 - Jan Řehák přerušil schůzi a vyhlásil přestávku. Všechny zastupitele také pozval do "kantýny" - radní Jan Mareš prý slaví nějaké jubileum.

16.43 - Přestávka stále trvá, i když část zastupitelů už se vrátila do sálu. Jan Řehák už přes mikrofon vyzývá ostatní, aby přišli zpátky. Moc ho ale neposlouchají, nezabrala ani druhá výzva.

16.48 - Přítomní zastupitelé vtipkují na adresu pracovní morálky nepřítomných, ale stále jich je málo na to, aby mohli pokračovat v jednání.

16.51 - Konečně se může pokračovat v zasedání.

16.55 - Jednání pokračuje projednáváním dalších drobných bodů, většinou technického rázu.

17.00 - Zastupitelé mají na stole projekt nového zimního stadionu - profi halu a tréninkovou halu včetně šaten. Chomutov už může podávat jednotlivé žádosti o dotace do Evropského programu, ze kterého mají přislíbenou jednu miliardu korun. Zimní stadion by měl být první z nich. Zastupitelé podání žádostí schválili.

17.10 - Zastupitelé bez diskuzí schvalují další dokumenty pojící se k Integrovanému plánu rozvoje města. Některé se vážou k velkému areálu na Zadních Vinohradech, některé k revitalizaci sídlišť.

17.14 - Do sálu vklouzl člen ČSSD Roman Houska, který jen potichu poblahopřál Marii Štáfkové a předal jí květinu. Pak hned zase odešel.

17.24 - Teď se diskutuje o tom, jak často by se měli zastupitelé scházet. Jan Řehák totiž podotkl, že v lednu zřejmě bude svoláno mimořádné zastupitelstvo. Ladislav Drlý na to reagoval s tím, že by se mělo zastupitelstvo obecně scházet častěji, než jednou za tři měsíce, jako je tomu nyní. Zastupitelé si schválili, že v prvním pololetí 2009 se sejdou v lednu, březnu, květnu a červnu.

17.30 - Zastupitelé jsou za půlkou programu, zbývají jim už jen menší body.

17.33 - Schválen byl i vyšší poplatek za odpad, který budou Chomutováci platit příští rok.

17.36 - Zastupitelé mají schválit zrušení jednorázových čtvrtmilionových příspěvků na stavbu nového domu. Skončilo totiž rozprodávání bytů, takže Fond rozvoje bydlení přijde o důležitý zdroj peněz. Podle Ladislava Drlého je to nespravedlivé, podle něj by mělo město hledat jiný zdroj příjmů do fondu. Radní Pavel Karel Markvart upozornil, že rozpočet na příští rok už byl schválen a proto se podivuje, ze které kapitoly rozpočtu by mělo město brát. "Rozpočet na příští rok i výhled do dalších let je opravdu napjatý," potvrdil ekonom města Jan Mareš. "V tuto chvíli nedokážeme v rozpočtu potřebnou částku najít." Zastupitelstvo nakonec příspěvky většinou hlasů zrušilo.

17.47 - Na řadě je několik rozpočtových změn. Žádné dotazy k nim nejsou a postupně se schvalují.

V průběhu nudnějšího průběhu zasedání jsme zmapovali, jak se snaží "přežít" zastupitelstvo vedoucí odborů magistrátu a ředitelé organizací, kteří mají zastupitelstvo povinné. Pár jich sleduje průběh zasedání (i když poněkud bez zájmu), jeden hraje sudoku na mobilu, jedna úřednice si čte časopis a pár se jich baví mezi sebou.
Občanů je na zasedání jen pár. Několik zástupců občanského sdružení Kuprospěchu a Vladimír Koten z občanského sdružení PRO Chomutov.

18.08 - Diskutuje se o školství. Schvaluje se totiž vyhláška o školských obvodech. Ladislav Drlý znovu upozorňuje, že ještě není harmonogram spojení škol Heyrovského a Havlíčkova. Na Havlíčkovu školu už prý volají zájemci, který si tam chtějí pronajmout prostory, protože slyšeli, že škola se bude vyprazdňovat.

18.19 - Zasedání se blíží ke konci. Nastala vtipná situace, když předsedající Jan Řehák u jednoho hlasování nestihl přečíst hlasy pro a proti a výsledky mu z plátna zmizely. Když na tabuli promítl výsledky minulého hlasování, začali někteří protestovat, že jde o staré hlasování. Jindřich Stádník jen ironicky se smíchem utrousil, že ty počty mohly na tabuli zůstat od začátku - výsledky jsou totiž většinou stejné - koalice hlasuje pro, opozice buď proti nebo se zdrží.

18.23 - Hlasovací systém se "zasekl" takže zastupitelé hlasují klasicky - zdvižením rukou. Do konce zasedání zbývá pár minut, tak se zastupitelé už nechtějí zdržovat "opravou" systému.

18.27 - Jaroslav Komínek (KSČM) se ptal na projekt rekonstrukce městských lázní, který vznikl v roce 2003/2004. Podle Jana Řeháka je stále k nahlédnutí na Správě sportovních zařízení.

18.29 - Zastupitelé si již přejí příjemné vánoční svátky a zastupitelstvo končí. Tím končí i náš přenos.