„Ivana, Martina, Klára, Adéla a Jiří z gymnázia v Klášterci nad Ohří jsou členové redakce třetího vydání novin Weiße Flecken (Bílá místa). V rámci projektu budou sedm měsíců pátrat, hovořit s pamětníky událostí a zkoumat historické prameny,“ uvedl Armin Krahl z iniciativy Step21, která projekt pořádá.

Studenti si za téma práce vybrali „Okupace krušnohorského pohraničí po mnichovské dohodě“. Jak známo, Chomutov i většina Krusnohoří byla tradiční německou oblastí, kterou zůstala až do odsunu na konci druhé světové války.

Okupace českého pohraničí obývaného Němci měla svá specifika. Mladí studenti se podle Krahla mají zaměřit na pamětníky a jejich konkrétní osudy. Naplňují tak stále populárnější přístup k historii, využívají metodu tzv. „orální historie“, která se zaměřuje na žijící osoby, které události zažily na vlastní kůži.

Smyslem jejich práce má být oživení dějin pomocí příběhů, budou odhalovat i „bílá místa“ nejen v historii, ale i v dobovém tisku, který v mnoha ohledech sloužil dobové propagandě.

Účastníkům projektu je mezi patnácti až dvaceti lety, sjeli se z českých i měst dalších třech evropských států, Německa, Rakouska a Polska.

Koncem června 2009 budou noviny, které studenti vytvoří, představeny v Židovském muzeu v Berlíně velvyslancům jednotlivých zemí, kteří jsou patrony tohoto projektu. Třetí vydání trojjazyčných novin bude rozesláno do škol, památníků a vzdělávacích institucí.

„Při prvním setkání v Hamburku se kromě základů novinářské práce v debatních kroužcích a na historické procházce městem dozvěděli hodně i o kultuře svých sousedních zemí. V únoru se setkají podruhé v polské Słubici,“ uvedl Krahl.