Jirkov má celkem jedenáct krytů civilní obrany. Ty již přestaly sloužit svému účelu, navíc zatěžují rozpočet města. Vedení Jirkova se rozhodlo je prodat.

Kryty jsou podle vedení města již zastaralé, omezeně dostupné a po městě nejsou rozmístěny rovnoměrně. Zejména s ohledem na dnešní osídlení Jirkova. „Nejsou proto vhodné ani k improvizované ochraně. Navíc v současné době není prioritou ochrana proti zbraním hromadného ničení, ale proti hrozbě živelných pohrom, ekologických a průmyslových havárií, jak vyplývá z bezpečnostní strategie České republiky,“ říká místostarosta Jirkova Jaroslav Cingel.

Dříve dotoval provoz krytů Hasičský záchranný sbor. Jeho rozpočet na to již zdaleka nestačí. Jejich zabezpečení totiž stojní statisíce korun. Za poslední dva roky, rok 2007 a 2008, se náklady vyšplhaly na milion tři sta tisíc korun. Město totiž kromě zaměstnanců, kteří musí kryty pravidelně kontrolovat, musí také jako podílový vlastník těchto úkrytů platit do fondu oprav domů zálohy na teplo a poplatky za správu.

Jirkov již podal návrh na vyřazení krytů z evidence, čímž by se zrušil jejich statut krytů civilní obrany. Připraveny má i plány, jak kryty dále využít. „Ervěnické kryty bychom rádi prodali obyvatelům domu. Ty mají většinou stísněné prostory a mohly by je využít jako sklepy,“ uvádí jeden z plánů místostarosta. „Do krytu vedle Paraplíčka máme zájem přestěhovat stolní tenisty. Kryt u 4. ZŠ by pak mohl vytvořit zázemí pro nové hřiště, které se právě staví,“ poukazuje na další příklady.

Kryty však musí nadále zůstat v záloze. „Podmínkou odprodeje bude využití krytů v případě ohrožení státu a válečného stavu,“ informuje místostarosta.

Kryty civilní obrany jsou především v části města zvané Nové Ervěnice a na sídlišti Vinařice II. Jejich kapacita je od devadesáti do tisíce osob. Celkem v nich mělo najít v případě nebezpečí úkryt pět tisíc šest set šedesát lidí. V současné době má však Jirkov přes dvacet jedna tisíc obyvatel.