Kompletní opravy a úpravy budovy noclehárny v Boženy Němcové skončily. Kromě možnosti přespání teď nabízí budova mnoho dalších nestandardních služeb.

Od prvního prosince funguje nově například výdejna obědů. Na oběd sem můžou zavítat občané Jirkova, kteří nemohou nebo nechtějí hospodařit s potravinovými poukázkami. Za jeden oběd, který si snědí v klidu a teple jídelny, zaplatí čtyřicet šest korun.

Nově v noclehárně funguje také veřejná sprcha či prádelna. Bezdomovci se tu tak smějí za úhradu osprchovat či si vyprat své ošacení, aby po městě nechodili špinaví.

Již od června sídlí v zrekonstruované budově koordinátor sociální prevence. Ten dohlíží na chod noclehárny, koordinuje dobrovolnickou činnost klientů a snaží se zapůsobit v oblasti sociální výchovy a prevence kriminality.

V průběhu září zde našel své místo i městský psycholog. Ten se snaží pomoci například v oblasti domácího násilí, návykových látek, s výchovnými problémy,a to nejen klientům noclehárny, ale všem Jirkovákům, kteří projeví zájem.

Zrekonstruováním ubytovny a rozšířením nabízených služeb skončila první etapa rozvoje sociálních služeb. Cílem druhé etpapy, která má následovat, je vytvoření pracovních míst pro obyvatele regionu, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.

Poslední třetí etapa má umožnit klientům, kteří projdou resocializačním programem, přejít z noclehárny do azylového domu, kde budou vedeni k zařazení do normální společnosti. V této etapě vedení města počítá také s vybudovánímm sociálních bytů pro neplatiče a sociálně slabé.