Plaketu Jana Amose Komenského předal starosta města Radek Štejnar učiteli Lubošovi Hánovi. Učiteli základní umělecké školy a sbormistr komorního smíšeného sboru Ventilky, který organizuje republikovou pěveckou soutěž Jirkovský Písňovar. „Jeho přínos pro zviditelnění města Jirkova je velký," komentuje to Milena Sailerová, ředitelka základní umělecké školy.

Dalším, kdo nastoupil před plný sál, aby si vyslechl uznání z úst starosty a místostarostky Dany Jurštakové, byly tři učitelky. Obdržely také pamětní listy. Základní školu ve Studentské ulici reprezentovala vybraná Jana Kužminská. „Je to pečlivá matka tří dětí a opravdová nefalšovaná matka řady tříd, které dosud zdárně vedla. Je všestranná, zodpovědná, oblíbená, ale i spravedlivá, dětem se věnuje i po zvonění," dodává její nadřízený, ředitel školy Jan Duda.

Základní školu v Nerudově ulici reprezentovala Hana Plicková, která zde učí již osmadvacet let. „Paní Plicková je svědomitá, vykonává také funkci preventistky sociálně patologických jevů, které se věnuje i ve svém volném čase. Vymýšlí a realizuje školní projekty," nastiňuje její působení na škole ředitel Petr Jiráček.

Oceněna byla také Eva Steinbachová, držitelka Ceny Jirky za rok 2012. Učitelka a vedoucí dětského sboru na Základní škole v Krušnohorské ulici. Kromě dětí vede také sbor Jirkovských seniorek, který byl loni oceněn ministerstvem práce a sociálních věcí za dobrovolnou činnost. Sama zpívá a vystupuje, připravuje přehlídku dětských pěveckých sborů na zámku a trénuje žákyně ve volejbalovém klubu.