„I přesto, že by nemuseli, ostatní zaměstnanci se snaží v maximální míře své kolegy zastoupit. Chod našeho města nikomu není lhostejný,“ uvedla radnice na svých webových stránkách.

Na základě usnesení vlády jsou úřední hodiny sice omezené a mimo tyto hodiny je radnice uzamčená, ale většina zaměstnanců je v práci a snaží se vyřizovat vše potřebné i za chybějící kolegy. Úřad žádá Jirkovany o shovívavost a zvážení, zda-li je nutnost návštěvy nezbytná. Nabádá k využívání mailu, telefonu a datových schránek.