SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 000 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a více než 1300 objektů jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy České republiky.